Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 28.9.2020 päätökset

29.9.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin:

Lisälistalla käsiteltiin Klaukkalan jäähallin sulkeminen kahdeksi viikoksi

Kunnanhallitus päätti sulkea Klaukkalan jäähallin 11.10.2020 saakka. Klaukkalassa sijaitsevan kunnan jäähalli -liikuntapaikan aukioloa on tarpeen rajoittaa sulkemalla jäähalli kahden viikon ajaksi jäähallilla tapahtuneen laajan korona-altistuksen vuoksi. Tartuntatautilain 58§:n mukainen viranomainen Keusote suosittelee jäähallin sulkemista koronatartunnoille altistumisen perusteella. Suositusten nopeaksi täytäntöönpanemiseksi on välttämätöntä, että kunnanhallitus Nurmijärven kunnan hallintosäännön 16 § 3 momentin  mukaisen toimivaltuuden nojalla päättää sulkemisesta.

§ 198 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta:

Kunnan edustajaksi kuntayhtymän 4.11.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen valittiin Marko Heinonen ja varaedustajaksi Alpo Sailio.

  

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuilla 6.10.2020.

Takaisin listaukseen