Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 2.11.2020 päätökset

3.11.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 238 Eteva kuntayhtymän ylimääräisen yhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajan ja varaedustajan valinta

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän ylimääräisen yhtymäkokouksen yhtymäkokousedustajaksi Riina Mattilan ja varaedustajaksi Jari Oksan.

§ 241 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös: Esityksen mukaan.

Lisäksi keskusteltiin Klaukkalan ohikulkutiestä, Sääksin keinolumiladusta sekä kuntalaisaloitteiden tuomisesta valtuustolle tiedoksi.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 10.11.2020.

Takaisin listaukseen