Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 16.11.2020 päätökset

17.11.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 246 Toimitilaohjelman hyväksyminen

Käsittely:

Juha Hyvämäki teki Juha Peltosen ja Tarja Salosen kannattamana muutosesityksen, että toimitilaohjelman linjauksiin tehdään seuraavat lisäykset (lihavoituna)

  • Kunta hallinnoi ja omistaa vain niitä tiloja, joita palvelutuotannon toteuttamiseksi tarvitaan tai ovat strategisesti elinvoimaisuuden tai hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta tärkeitä.
  • Toimistojen tilatehokkuudessa pyritään monitilatoimistoihin sekä etätyöskentelyn mahdollistamiseen.

Juha Peltonen esitti, että kehitettävien kiinteistöjen luettelosta poistetaan kohdasta 6 Sompionkuja 2, Nurmijärvi teksti jatkossa maa-alue voidaan käyttää Lukkarin koulun tarpeisiin. Esitys raukesi kannattamattomana.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys (Hyvämäen muutosesitys) ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA =esittelijän pohjaesitys

EI = Hyvämäen muutosesitys

Äänestyksen tulos:

7 JAA-ääntä: Hägg, Jalava, Pispala, Sailio, Tapiolinna, Vaulamo, Räty

4 EI -ääntä: Hyvämäki, Peltonen, Raekannas, Salonen

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 7 JAA – 4 EI esittelijän pohjaesityksen.

Päätös:

Kunnanhallitus hyväksyi äänin 7 JAA – 4 EI esittelijän pohjaesityksen.

 

§ 248 Valtuutettujen lukumäärä 1.6.2021 alkaen

Käsittely:

Maiju Tapiolinna teki muutosesityksen, että valtuutettujen lukumääräksi päätetään lain edellyttämä minimimäärä 43 jäsentä. Esitys raukesi kannattamattomana

Päätös:

Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan.

§ 252 Ilmoitusasiat

Päätös:

Kunnan edustaja itsenäisyyspäivän juhlan tervehdyssanojen lausujaksi ilmoitetaan myöhemmin.

Lisäksi keskusteltiin Irti Keusotesta! -kuntalaisaloitteesta.

§ 254 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi keskusteltiin

4) Kaavoituksen kehittämisen työryhmän työskentelystä sekä

5) Valtuuston 16.12.2020 kokous päätettiin siirtää alkamaan klo 16.00.

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 24.11.2020.

Takaisin listaukseen