Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen kokouksen 14.9.2020 päätökset

15.9.2020

Nurmijärven kunnanhallituksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 182  Nurmijärven kuntakonsernin osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2020 ja talousarviomuutokset

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Rajamäen uimahallilta pyydetään lisäselvityksiä toiminta-avustukseen liittyen ja lisäselvitysten jälkeen tehdään päätös toiminta-avustuksen myöntämisestä.

Päätettiin tehdä tekninen korjaus osavuosikatsaukseen sivulle 36, kohtaan Palojoen osayleiskaava. Teksti korjataan kuulumaan a: ”Toteutuminen: Palojoen osayleiskaavan laatiminen odottaa kaavoituksen kehittämistyöryhmän linjausta ja luottamuselimien mahdollisia päätöksiä asiassa maaseutualueiden kaavan laatimisen periaatteista.”

§ 184  Kunnan toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2019 arviointikertomuksen huomioihin

Päätös:

Esitys hyväksyttiin. Kunnanhallitus päätti yksimielisestimuistuttaatoimialoja ja liikelaitoksia siitä, että jatkossa sitovat tavoitteet tulisi peilata laajemmin Kuntastrategian sisältöön nähden.

§ 187  Päätös ottomenettelyn kohteena olevassa Heikkarin Helmen lopettamisasiassa

Käsittely:

Juha Peltonen esitti Alpo Sailion ja Jonna Heinosen kannattamana, että kunnanhallitus päättää perua Aleksia-liikelaitoksen palvelujohtajan 18.8.2020 tekemän viranhaltijapäätöksen (§ 10).

Äänestyksessä annettiin 8 Jaa -ääntä (Sivula, Hägg, Jalava, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Tarikka ja Räty) ja 3 Ei -ääntä (Peltonen, Heinonen ja Sailio).

Päätös:

Äänestyksen jälkeen kunnanhallitus päätti asian pohja-esityksen mukaisesti äänin  Jaa 8 – Ei 3.

§ 190  Asemakaavan muutos Rajamäen keskustassa, Rajakaaren ja yläaste-lukion alueella

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että korttelin 1041a sisäinen raitti säilytetään Arenkujana – aivan kuten nykyisessä asemakaavassa.

§ 194  Ilmoitusasiat

Kunnan edustajiksi seppelpartioon nimettiin Virpi Räty ja Markku Jalava (Kirkonkylä) sekä Alpo Sailio (Rajamäki)

§ 195  Kehitys- ja keskusteluasiat

 Esitys hyväksyttiin. Lisäksi keskusteltiin
3) toimielinten pöytäkirjauskäytännöistä
4) järventaustantiestä välillä Nummelantie – Metsäkyläntie sekä
5) ikäihmisten hyvinvoinnista sekä palvelujen näkyväksi tekemisestä ja yhteistyöstä Keusoten kanssa,
6) a2-kieliasiasta

 

Linkki esityslistaan. Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan internetsivuille 22.9.2020.

Takaisin listaukseen