Ajankohtaista

Keusote, Koronavirus, Lapset, Liikunta, Nuoriso, Sosiaali ja terveys, Terveys

Kunnan tilojenkäyttöä rajoitetaan 30.4.2021 saakka – Lue rajoitusten vaikutukset harrastamiseen

31.3.2021

Keusote suosittaa kuntia ja toiminnanharjoittajia jatkamaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten sisätilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti 30.4.2021 asti, pois lukien vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien ohjattu harrastustoiminta. Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä. Harrastamisen osalta Keusote suosittelee julkisten ja yksityisten toimijoiden noudattavan rajoituksia 30.4.2021 saakka. Kokosimme tähän tiedotteeseen (31.3.2021), kuinka rajoitukset vaikuttavat tilojen käyttöön ja harrastustoimintaan Nurmijärven alueella.

Lue Keusoten alueen voimassa olevat koronasuositukset ja -rajoitukset Keusoten kotisivuilta.

Vaikutukset Nurmijärvellä

Kirjastoissa edelleen supistetut aukioloajat

Ei muutoksia. Nurmijärven kirjastojen rajoitetut palvelut ja supistetut aukioloajat ovat edelleen voimassa toistaiseksi. Kirjastoauto Oiva ei kierrä. Kirjastoissa on mahdollista palauttaa, noutaa varattu aineisto ja pistäytyä asiakaskoneella (ajanvarauksesta).

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

Ei muutoksia. Nuorisotilat pysyvät edelleen suljettuina toistaiseksi. Nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Kunnanvirasto

Ei muutoksia. Kunnan virastotalolla on mahdollista asioida edelleen.

Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö

Rajoitukset jatkuvat 30.4. saakka.

Voimassa olevat ohjeistukset:

 • 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena. Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
 • 2007-2002 syntyneille lähiopetusta voidaan toteuttaa yksilö Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta). Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
  • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
  • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Ohjattu harrastustoiminta

Rajoitukset jatkuvat 30.4. saakka.

Voimassa olevat ohjeistukset:

 • Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista.
 • Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä.
 • Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.
 • Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminnan keskeytys jatkuu. Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
 • Vuonna 2002-2007 syntyneiden ryhmäharrastustoiminta on tauolla. Yksilöharrastaminen on mahdollista. Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
 • Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10 + vain välttämättömät ohjaajat). Rajoitukset voimassa 30.4. saakka.
  • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
  • Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
  • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
  • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
  • Kunnan suuremmat sisäliikuntatilat: Maaniitun koulu (pois käytöstä 1.4. saakka), Seitsemän veljeksen koulu (pois käytöstä 1.4. saakka), Klaukkalan koulu, Keuda Ammattiopisto, Mäntysalon koulu, Kivenpuiston koulu, Isoniitun koulu, Nurmijärven Yhteiskoulu NYK.
  • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
  • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
  • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.

Toimijoiden (tilankäyttäjien, esim. urheiluseurojen) pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät toimintaan osallistuvien (esim. harrastavat lapset) lähikontaktit. Aluehallintovirasto on julkaissut suunnitelmapohjan (Katso: Asiakas- ja toimitilojen käyttö à Suunnitelma lähikontaktien välttämiseksi: Miten teen kirjallisen suunnitelman lähikontaktien tosialliseksi välttämiseksi?) toimijoiden käyttöön verkkosivuillaan. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Keusote ja Nurmijärven kunta suosittelevat yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia 30.4. saakka.

Muilta osin koronasuositukset ja rajoitukset ovat ennallaan aiemman tiedottamisen mukaan. Keusoten suositukset löytyvät kokonaisuudessaan Keusoten verkkosivuilta osoitteesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronasuositukset-ja-rajoitukset/

 

Takaisin listaukseen