Ajankohtaista

Kuntastrategia, Me tehdään Nurmijärvi, strategia

Kunnan strategiatyö etenee käytännön tasolle – kysely aukeaa perjantaina 14.1.2022

12.1.2022

Nurmijärven kunnan strategiatyö etenee tammikuussa käytännön tasolle. Kuntalaisilla sekä muilla kunnan sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua strategiatyöhön Me tehdään Nurmijärvi -kyselyssä. Kysely aukeaa perjantaina 14.1.

Kunnanvaltuusto hyväksyi 15.12.2021 kuntastrategian vision, toimintaperiaatteet sekä strategiatyön tavoitteet. Visioksi päätettiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö (lue lisää tiedotteen lopusta).

”Seuraavaksi konkretisoimme yhteistyössä ne toimenpiteet, joilla asetettu visio eli tavoite saavutetaan. Moni onkin jo odottanut sitä, että pääsemme ylätason sijaan puhumaan ja päättämään käytännön toimenpiteistä”, Nurmijärven kunnan hallintojohtaja Katja Vuorinen kertoo.

Kunta jatkaa strategiatyötä osallistavassa hengessä, sillä kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät vaikuttamaan strategisiin painopisteisiin.

”Toivon, että mahdollisimman moni osallistuu Me tehdään Nurmijärvi -kyselyyn ja ottaa kantaa, toteutetaanko hahmotelluilla nostoilla Nurmijärven kunnan päätettyä visiota parhaalla mahdollisella tavalla! Vastaaja voi myös esittää kyselyssä omia strategisia painopisteitä”, Vuorinen kertoo.

Me tehdään Nurmijärvi -kysely avataan strategiatyön teemasivulla 14.1. ja siihen voi vastata 23.1. asti. Kyselyssä saatuja tuloksia hyödynnetään strategisten tavoitteiden työstämisessä. Kuntalaiset ja muut kunnan sidosryhmät pääsevät osallistumaan strategiatyöhön vielä helmikuun puolivälissä ennen päätöksentekoa. Strategiasta on määrä päättää kunnanvaltuustossa 23.3.2022.

Nurmijärven kunnan visioksi Paremman arjen ilmiö

Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Takaisin listaukseen