Ajankohtaista

Ilmastotyö, Kiertokapula, Kuntastrategia, Maankäyttö, Nurmijärven Kodit, Nurmijärven Sähkö, Ympäristökeskus

Kunnan ilmastotyö etenee – sidosryhmien työpajasta kohti ympäristö- ja ilmasto-ohjelmaa

4.3.2024

Kunta on sitoutunut olemaan hiilineutraali kunta vuoteen 2035 mennessä. Tavoitetta edistämään kuntaan perustettiin poikkihallinnollinen ilmastotyöryhmä, joka koordinoi ja edistää kunnan ilmastotyötä niin sopeutumisen kuin hillinnän osalta. Ilmastotyöryhmä on tehnyt ilmastotyön toimenpidesuunnitelman, joka on nyt tehtävän ympäristö- ja ilmasto-ohjelman liite. Ohjelman toteutus on määritelty kuntastrategiassa ja sen laatiminen on aloitettu työpajalla sidosryhmien kanssa.

Uudenmaan liiton vetämässä työpajassa kartoitettiin sidosryhmien kytköksiä ohjelman aihepiirien välillä, mittareita ja mahdollisia muita toimijoita. Ohjelman rakentaminen jatkuu kunnan ja sidosryhmien yhteistyönä, ja asukkaat pääsevät osallistumaan vastaamalla keväällä ilmastotyön asukaskyselyyn.

Sidosryhmien työpajassa tunnistettiin eri aihepiirien ja toimijoiden välisiä yhteyksiä

Uudenmaan liiton vetämään työpajaan osallistuivat Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus, Nurmijärven Kodit, Nurmijärven Sähkö, Nurmijärven Vesi, Aleksia, maaseutuhallintopalvelut, Kiertokapula, Kolmenkierto sekä kunnalta henkilöitä kaavoituksesta ja maankäytöstä.

Ennen työpajaa sidosryhmille tehtiin kysely heidän ympäristö- ja ilmastotavoitteistaan. Ennakkotehtävällä kartoitettiin, mihin ohjelman aihepiireihin vastaajan työt liittyivät, vastaajan toteuttajataho ja mahdolliset toimenpidesuunnitelmat.

Työpajan tarkoituksena oli jatkaa ohjelman sisällöntuotantoa ja jäsentämistä. Yhdessä tarkasteltiin aihepiirien ja toimijoiden työn yhteneväisyyksiä YK:n Agenda2030 –tavoitteiden näkökulmasta.  YK:n Agenda2030 on kestävän kehityksen tavoiteohjelma, joka tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelmassa tavoitteet tulevat olemaan pääasiassa viestinnällinen keino eli ne kertovat lukijalle, mihin kansainvälisiin ja jaettuihin tavoitteisiin kunnan ja sen sidosryhmien työ liittyy.

Työpajassa hahmoteltiin myös eri aihepiirien mittareita, jotka ovat käytössä tällä hetkellä. Lisäksi pohdittiin, onko muita sidosryhmiä, jotka pitäisi vielä kutsua mukaan.

Ilmastotyöryhmään kuuluvia Ihmisiä istuu pöytien ääressä Klaukkalan Monikossa.

Ympäristö- ja ilmasto-ohjelma valmistellaan yhteistyössä

Työpajan tulosten avulla hahmotetaan ohjelman kirjoitusvastuut ja aloitetaan yhteisesti kirjoittaminen sekä kartoitetaan mahdolliset muut mukaan kutsuttavat sidosryhmät.

Laadittava ympäristö- ja ilmasto-ohjelma on luonteeltaan kokoava ja yhteistyötä luova. Ohjelmaan kootaan kunnalta ja sidosryhmiltä aihepiireihin liittyvä nykyinen ympäristö- ja ilmastotyö. Laadintaprosessissa tarkastellaan eri aihepiirien välisiä synergioita ja luodaan pohja seuraavan ohjelman yhteistyölle. Työtä koordinoi ilmastotyön koordinointiryhmä.

Ohjelmaa valmistellaan kevään 2024 aikana. Alkukevään aikana asukkaat saavat vaikuttaa ympäristö- ja ilmasto-ohjelman painotuksiin ilmastotyön asukaskyselyssä. Valmistuttuaan ohjelma menee kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Lue lisää ilmastotyöstä kunnan verkkosivuilta.

Takaisin listaukseen