Koulut

Röykän koulu

Lukuvuonna 2020 – 2021 koulussamme on 206 oppilasta sekä 33 alkuluokkien esiopetuksen oppilasta.

Röykän koulussa toimii alkuluokka-pilotti, jossa kehitetään hyvin toiminutta esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä koulun ja lähipäiväkodissa toimineiden esiopetusryhmien kanssa. Alkuluokkia on kolme, joissa jokaisessa on esiopetuksen ja 1. sekä 2.-luokan oppilaita. Alkuluokkien henkilökuntaan kuuluu neljä luokanopettajaa, kolme lastentarhanopettajaa sekä kaksi lastenhoitajaa.

Koulumme opetuksen tärkein tavoite on laadukas perusopetus. Haluamme luoda oppilaille turvallisen, myönteisen ja kannustavan oppimisympäristön. Lähtökohtana on oppilasta kannustava pedagogiikka, joka perustuu oppilaan vastuulliseen asenteeseen opiskelussa sekä kodin ja koulun väliseen hyvään, oppilasta tukevaan yhteistyöhön. Kasvatus- ja opetustyössä korostamme terveitä elämäntapoja, tapakasvatusta, toisten kunnioittamista ja huomioimista niin, että syntyy empaattinen ilmapiiri.