Nurmijärven Yhteiskoulu - NYK

Arki NYKissä


Hyvinvointiohjelma

NYKissä hyvinvointi kasvamisen ja oppimisen lähtökohtana on kantava arvo. Pyrimme luomaan koulun, jossa jokaisella on hyvä olla, ja yksilöllisiä hyvinvoinnin tarpeita tuetaan. Koulussamme jokainen on tärkeä, tulee kuulluksi ja kokee voivansa vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisöönsä.

NYKin Hyvinvointiohjelman kuukausiteemat tukevat hyvinvoinnin arvon toteutumista käytännön tasolla, jokaisena koulupäivänä.

Elokuu – ryhmäytyminen
Syyskuu – työskentelytaidot
Lokakuu – kaveritaidot
Marraskuu -tunnetaidot
Joulukuu – positiivinen palaute
Tammikuu – fyysinen hyvinvointi
Helmikuu – rentoutuminen ja rauhoittuminen
Maaliskuu – samanarvoisuus
Huhtikuu – vahvuudet
Toukokuu – unelmointi


Teemat ovat punaisena lankana kaikessa opetuksessa ja lv-varteissa läpi koko kouluvuoden.


Työ- ja loma-ajat

Lukuvuosi alkaa 11.8.2022 klo 9
Syyslomaviikko 42, 17.–23.10.2022
Joululoma 23.12.2022–8.1.2023
Kevätlukukausi alkaa 9.1.2023
Talvilomaviikko 8, 20.–26.2.2023
Pääsiäinen 7.–10.4.2023
Lukuvuosi päättyy lauantaina 3.6.2023

Lukuvuoden vapaapäivät:
– Itsenäisyyspäivä 6.12.2022
– Vapunpäivä 1.5.2023
– Helatorstai 18.5.2023
– Helatorstain jälkeinen perjantai 19.5.2023, korvataan lauantaityöpäivällä 11.2.2023

Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Jaksojen aikataulut ovat seuraavat:

Ensimmäinen jakso: 11.8.2022 – 3.10.2022
Toinen jakso: 4.10.2022 – 30.11.2022
Kolmas jakso: 1.12.2022 – 7.2.2023
Neljäs jakso: 8.2.2023 – 6.4.2023
Viides jakso: 11.4.2023 – 3.6.2023


Päivän aikataulu ja ruokailut

Oppitunnit:
8.15 – 9.30
9.45 – 11.00
12.00 – 13.15
13.25 – 14.40

Ruokailu sovituissa vuoroissa taukotunnin aikana klo 11-12.


Järjestyssäännöt NYKissä

Lain mukaan kaikilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Toisten ihmisten kiusaaminen ja häirintä on kielletty. Perusajatuksenamme on, että kaikella toiminnallamme pyrimme jokaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tällöin jokaisella oppilaalla on mahdollisuus kasvamiseen sekä oppimiseen, ja myös koulun aikuisilla säilyy työrauha näiden asioiden edistämiseen. 

Sen tähden:

 • arvostan työn tekemistä ja yrittämistä
 • pyrin luomaan työrauhan itselleni ja muille 
 • saavun ajoissa oppitunneille ja koulun kaikkiin tilaisuuksiin 
 • puhun vuorollani kohteliaasti ja asiallisesti 
 • pidän huolta omien tavaroitteni lisäksi toisten ja koulun omaisuudesta 
 • käyttäydyn rauhallisesti ja asiallisesti oppitunneilla, välitunneilla, ruokalassa, koulun tilaisuuksissa ja koulun ulkopuolella kouluaikana 
 • osallistun kouluruokailuun ja nautin välipalat  vain välituntien aikana 
 • elektronisten laitteiden, kuten matkapuhelimien ja  musiikkisoittimien, käyttö on sallittua välitunneilla sekä opettajan luvalla opetuskäytössä; opettajalla on oikeus takavarikoida laite oppitunnin ajaksi, jos laitteiden käyttö häiritsee opetusta ja oppimista
  • jätän kännykän parkkiin tunnille saapuessani ja muussa tapauksessa sitoudun siihen, että kännykkä ei tule tunnin aikana näkyviin ilman lupaa   
 • jätän ulkovaatteet yhteisten tilaisuuksien ja ruokailun ajaksi luokkaan tai käytävään naulakoihin 
 • polkupyörät, mopot, moottoripyörät ja autot pysäköidään koulupäivän ajaksi niille varatuille alueille. 

Koulussamme noudatetaan Suomen lakeja. Niiden perusteella mm.

 • tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella ja koulun tapahtumissa 
 • tupakkatuotteiden ja muiden laissa kiellettyjen esineiden ja aineiden kouluun tuominen ja hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta 
 • huumeiden ja päihteiden käyttö, hallussapito ja vaikutuksen alaisena esiintyminen on kielletty koko koulualueella ja koulun tapahtumissa 
 • lisäksi  energiajuomien tuominen peruskouluun on kiellettyä
 • opettajalla on oikeus ottaa haltuunsa kielletty esine tai aine ja tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa
  • (30.11.2021 [1] Tämä koskee myös opettajan oikeutta takavarikoida matkapuhelin jos sitä huomautuksesta huolimatta käytetään luvatta.)
 • perusopetuksen oppilaat saavat poistua koulun alueelta väli- ja ruokatuntien aikana ainoastaan huoltajiensa luvalla 
 • häiritsevästi käyttäytyvä oppilas voidaan poistaa oppitunnilta.
  • (30.11.2021 [2] Opettajalla on oikeus käyttää ikätaso huomioiden riittäviä voimakeinoja luokasta poistamisen tai esineen takavarikoinnin yhteydessä)