Koulut

Nurmijärven Yhteiskoulu - NYK

Nurmijärven Yhteiskoulu on hyvinvoinnin, kasvamisen ja oppimisen paikka. Toimintamme lähtökohtana on koulumme nuorten ja aikuisten hyvinvoinnin tukeminen niin, että jokainen voi turvallisesti kasvaa kohti omaa täyttä mittaansa.

Koulun toimintakulttuuri on rakennettu tukemaan jokaisen hyvinvointia. Toimintakulttuuri tukee tavoitteisiin sitoutumista ja edistää yhteisen arvoperustan ja oppimiskäsityksen toteutumista koulutyössä. Lähtökohtamme on toisia kunnioittava, avoin, dialoginen ja luottamusta rakentava vuorovaikutus.

Nurmijärven Yhteiskoulu on noin 440 oppilaan yläkoulu Nurmijärven Kirkonkylällä. Koulussa opiskelevat vuosiluokat 7-9.

Samassa rakennuksessa toimii myös Nurmijärven lukion kirkonkylän toimipiste.