Länsikaaren koulu

Meidän koulumme

Toiminta-ajatuksenamme on:
Länsikaaren koulusta avaimet merkitykselliseen elämään

Yhteistyö

  • Pidämme yhteisen suunnan huoltajien kanssa ja olemme avoimia ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan. Toteutamme arvostavia kohtaamisia sekä huolehdimme suvaitsevaisuudesta ja empatiasta.  

Osallisuus

  • Rohkaisemme oppilaita itseilmaisuun ja itseohjautuvuuteen. Opetuksessa toteuttamamme toiminnallisuus ja oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen vahvistavat osallisuutta.  

Laadukkuus

  • Oppimisympäristömme on laadukas ja asianmukainen, opetus ja ohjaus on monipuolista. Hyvät tavat sekä itsetuntemus ovat keskiössä niin oppilailla kuin opettajillakin.  

Länsikaaren koulun kunkin lukuvuoden kehittämiskohteet ja painotusalueet nousevat näistä avaimista.  

Yhdessä olemme enemmän! 

Länsikaaren koulussa osallisuuden kokemuksia ja yhteisöllisyyttä kehitetään tiimitoiminnan muodossa. Koulussamme toimii useita eri oppilastiimejä oppilaskunnan hallituksen, koulupäivien sisällä tapahtuvaa liikkumista edistävien välkkäreiden, ja tieto- ja viestintäteknisiin taitoihin perehtyneiden oppilasagenttien lisäksi. Oppilastiimit toimivat yhteistyössä koulumme eri ammattiryhmien kanssa. Välkkärimme ovat lisäksi aloittaneet toiminnan aivan pihapiirimme vieressä sijaitsevassa Länsikaaren päiväkodissa tuoden ohjattua liikuntaa myös päiväkoti-ikäisten arkeen.

Teemme Länsikaaressa yhteistyötä mm. paikallisten liikuntaseurojen ja yritysten, seurakunnan ja kulttuuripalvelujen kanssa, ja kansainvälisesti Erasmuksen kautta ja eTwinning-yhteisössä. Alkuluokkatoimintamme yhdistää Länsikaaren eskarilaiset sekä eka- ja tokaluokkalaiset monimuotoiseen oppimiseen sekä luku- että taito- ja taideaineiden parissa.

Käytämme koulussamme sekä Askeleittain että Lions Quest  -opetusohjelmia. Niiden avulla kehitämme oppilaidemme empatia-, itsehillintä- ja ongelmanratkaisutaitoja, tunteiden säätelyä ja yhteistyötaitoja.     

Keskitymme hyvään ja rohkaisemme kokeilemaan uutta

Vaalimme kouluyhteisössämme kannustavaa ja myönteistä ilmapiiriä. Ideoimme ja kokeilemme myös rohkeasti uutta. Arvostamme hyviä käytöstapoja ja turvallista kouluympäristöä, josta oppilaan on hyvä ponnistaa eteenpäin koulupolullaan.

Päivitetty 18.3.2023