Ajankohtaista

Keusote, Koronavirus, Lapset, Opetus ja koulutus, Varhaiskasvatus

Koulujen ja päiväkotien huoltajien toimintaohjeet koronaan liittyen

24.1.2022

Tiedote 24.1.2022

 

Alueellinen terveysviranomainen Keusote on päivittänyt päiväkotien ja koulujen toimintaan liittyvää ohjeistustaan. Nurmijärvellä toimitaan Keusoten antamien ohjeiden mukaisesti. Alla on kooste Nurmijärvellä 25.1.2022 alkaen käytössä olevista toimintaohjeista.

Karanteeneista on luovuttu

Alueellinen terveysviranomainen Keusote ei enää pääsääntöisesti tee karanteeni- tai eristyspäätöksiä koronaan sairastuneille tai altistuneille. Lasten poissaolon varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta tai koulusta päättää hänen huoltajansa perustuen sairauden oireisiin tai positiiviseen koronatestitulokseen. Kotona tehty koronapikatesti on luotettava tapa osoittaa mahdollinen koronatartunta (positiivinen testitulos).

Kotiin sairastamaan

Lapsen tulee jäädä kotiin sairastamaan, jos hänellä on koronan oireita tai hän on sairas (ks. tietoa koronaviruksesta ja sen oireista THL:n sivuilla). Suositeltu poissaolon pituus on vähintään viisi vuorokautta oireiden alkamisesta. Aika lasketaan oireiden alusta, sairastumispäivä on nollapäivä. Sairaspoissaolosta ilmoitetaan viipymättä päiväkodin johtajalle tai luokanopettajalle/luokanvalvojalle sekä koulun rehtorille ja koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajalle.

Positiivisen koronatestin saanut välttää kontakteja 5 vuorokautta

Jos oppilas on saanut positiivisen tuloksen koronakotitestistä tai terveydenhuollon koronatestistä, lapsen tulee välttää kontakteja kodin ulkopuolisiin ihmisiin vähintään viiden vuorokauden ajan. Lapsen tulee jäädä pois päiväkodista tai koulusta. Poissaolosta ilmoitetaan viipymättä lapsen päiväkodin johtajalle tai luokanopettajalle/luokanvalvojalle sekä koulun rehtorille. Poissaolo positiivisen testituloksen vuoksi katsotaan sairaspoissaoloksi.

Koronasta johtuen ei enää varhaiskasvatuksen maksuhyvityksiä

Koska Keusote ei terveysviranomaisena enää aseta karanteeneja, varhaiskasvatuksessa olevien koronalle altistuneiden tai koronaan sairastuneiden lasten osalta siirrytään normaaleihin poissaolokäytäntöihin. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty asiakasmaksulain noudattamiseen sairauspoissaolojen osalta, eikä kunta enää anna koronan perusteella sairaustapauksissa maksuhyvityksiä.

Kouluun ja päiväkotiin voi palata oireettomana

Positiivisen testituloksen saaneen tai koronalle altistuneen tulee olla omaehtoisessa karanteenissa vähintään viisi vuorokautta ennen päiväkotiin tai kouluun palaamista.

Sairastunut tai positiivisen koronatestituloksen saanut lapsi voi viiden vuorokauden jälkeen palata oireettomana päiväkotiin tai kouluun. Mikäli oireet jatkuvat, tulee jäädä kotiin sairastamaan.

Jos perheessänne on koronatartunta, eikä lapsenne ole vastikään (kuukauden sisällä) sairastanut koronaa eikä lapsellanne ole melko tuoretta (2 kk) koronarokotetta, suositellaan omaehtoista kotikaranteenia (5 vrk) ja toistettua kotitestausta. Poissaolosta ilmoitetaan viipymättä päiväkodin johtajalle tai luokanopettajalle/luokanvalvojalle, koulun rehtorille ja koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajalle.

Oikeus etäopetukseen

Perusopetuksen oppilaalla ei ole oikeutta etäopetukseen, jos terveysviranomainen ei tee oppilaalle eristys- tai karanteenipäätöstä. Sairauden, positiivisen koronatestituloksen tai altistumisen vuoksi omaehtoiseen karanteeniin jääviä oppilaita tuetaan antamalla ohjeet Wilman kautta ja oppilas toteuttaa niitä oman vointinsa mukaisesti. Mikäli poissaolo pitkittyy, koulun kanssa sovitaan tarkemmin oppilaan tukemisesta.

Ruokapaketteja ei enää jaeta poissaolijoille 25.1.2022 alkaen

Riskiryhmään kuuluvilla koulujen oppilailla on edelleen oikeus etäopetukseen ja kouluruokaan. Käytännöistä tiedotetaan tapauskohtaisesti.

Seuraa koronaviestintää Päikyssä tai Wilmassa

Nurmijärven kunnan päiväkodin johtajat ja koulujen rehtorit tiedottavat ryhmiä sekä luokkia ilmoitetuista koronatapauksista, jotta huoltajat osaavat tarkkailla oman lapsensa oireita sekä huomioida mahdollisen altistumisen oman arkensa suunnittelussa. Lisäksi päiväkodin johtajat ja rehtorit viestivät koronatilanteesta omissa yksiköissään. Sairastuneiden nimiä ei viestinnässä kerrota. Päiväkotien pääasiallinen viestintäkanava on Päikky ja koulujen Wilma.

Nurmijärven kunta viestii yleisesti koronatilanteesta sekä uusista rajoituksista ja suosituksista kotisivuillaan nurmijarvi.fi/korona ja sosiaalisen median kanavissaan.

 

Takaisin listaukseen