Ajankohtaista

Aluehallintovirasto AVI, Keusote, Koronavirus, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko, Sosiaali ja terveys, Terveys, Valmius

Koronasuositukset ja -rajoitukset Nurmijärvellä: muutoksia harrastamiseen ja tartuntatautilain 58 g voimaan myös Nurmijärvellä

5.3.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt tartuntatautilain 58 §:n mukaisia koronarajoituspäätöksiä 4.3. myös Nurmijärven alueella ja muulla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueelle. Keusote päivitti koronasuosituksensa ja -rajoituksensa 4.3., millä on vaikutuksia Nurmijärvellä. Kokosimme tähän tiedotteeseen keskeiset muutokset Nurmijärvellä.

Kaikkia ylimääräisiä lähikontakteja tulisi välttää. Nurmijärven kunta suosittaa kaikkia kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yhdistyksiä ja yrityksiä noudattamaan annettuja koronasuosituksia ja -rajoituksia.

Harrastustoiminnan rajoitukset Nurmijärvellä

Keusoten uusimpien suositusten mukaan 3.3.-31.3:

Taiteen opetus ja vapaa sivistystyö

 • 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö tapahtuu etäopetuksena 3.3. alkaen
 • 2007-2002 syntyneille lähiopetusta voidaan toteuttaa yksilöopetuksena 3.3. alkaen
 • Lähiopetusta voidaan toteuttaa vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneille yksilöopetuksena ja pienryhmissä (enintään 10 lasta tai nuorta) 1.3. alkaen
 • Käytetään kasvosuojaimia ja noudatetaan hygieniasuosituksia.
 • Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää tai ne vähenevät merkittävästi.
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.

Nuorisopalvelut ja nuorisotilat

 • Nuorisotilat suljetaan Keusoten suosituksesta 8.3. alkaen. Nuorisotyöntekijät ovat läsnä sosiaalisessa mediassa.

Ohjattu harrastustoiminta

Harrastustoiminnalla tarkoitetaan yksilöohjauksena tai ryhmässä toteutettua, toistuvaa organisoitua tai ohjattua toimintaa. Keusote suosittelee omaehtoista ulkoilua ja yksilöharrastamista. Otteluita, kilpailuita, turnauksia, esityksiä tai tapahtumia ei järjestetä. Työpajoja ja kertaluonteisia vierailuja ei järjestetä. Kaikki lasten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja.

Keusoten suosituksesta (4.3.) Nurmijärvellä on voimassa maaliskuun loppuun 31.3. asti:
Vuonna 2001 syntyneiden ja sitä vanhempien harrastustoiminta:
 • Organisoitu tai ohjattu harrastustoiminnan keskeytys jatkuu sisä- ja ulkotiloissa (mukaan lukien taiteen perusopetus). Harrastusvuoroja ulkokentillä ei pidetä.
Vuonna 2007-2002 syntyneiden harrastustoiminta:
 • Organisoitu tai ohjattu ryhmäharrastustoiminta jää tauolle 1.3. alkaen.
 • Yksilöharrastaminen on mahdollista.
Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien harrastustoiminta:
 • Lasten yksilö- ja pienryhmäharjoittelu mahdollistetaan myös sisätiloissa, joissa harrastusryhmän koko voi olla enintään 10 (lasten määrä 10 + vain välttämättömät ohjaajat).
 • Harrastusryhmän kokoonpano on vakiintunut ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen. Tilat avataan vain varattuja vuoroja varten eikä avoimelle käytölle. Seuran tulee tietää, ketkä ovat tulossa vuorolle tai harrastukseen.
 • Ohjaajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana.
 • Harrastusryhmän koko on mitoitettava niin, että osallistujat voivat säilyttää turvavälin. Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa. Tämä tarkoittaa tilakohtaista harkintaa.
 • Kunnan suuremmat sisäliikuntatilat: Maaniitun koulu (pois käytöstä 12.3.-1.4.), Seitsemän veljeksen koulu (pois käytöstä 12.3.-1.4.), Urheilupuiston koulu, Klaukkalan koulu, Keuda Ammattiopisto, Mäntysalon koulu, Kivenpuiston koulu, Isoniitun koulu, Nurmijärven Yhteiskoulu NYK.
 • Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä. Kunnan seuraa tilojen käyttöä ja antaa ohjeita.
 • Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön (wc).
 • Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
 • Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Toimijoiden (tilankäyttäjien, esim. urheiluseurojen) pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, miten ne estävät toimintaan osallistuvien (esim. harrastavat lapset) lähikontaktit. Aluehallintovirasto on julkaissut suunnitelmapohjan (Katso: Tartuntatautilain muutokset 22.2.2021 à Miten teen kirjallisen suunnitelman lähikontaktien tosialliseksi välttämiseksi?) toimijoiden käyttöön verkkosivuillaan. Lähikontakti tarkoittaa fyysistä kontaktia tai oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä yli 15 minuutin ajan. Toimijat voivat määritellä keinot lähikontaktien estämiseen itse. Jos toimintaa ei ole mahdollista järjestää lain edellyttämällä tavalla, tiloja ei voi käyttää.

Keusote ja Nurmijärven kunta suosittelevat yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Muilta osin koronasuositukset ja rajoitukset ovat ennallaan. Keusoten suositukset löytyvät kokonaisuudessaan verkkosivuiltamme osoitteesta https://www.keski-uudenmaansote.fi/koronasuositukset-ja-rajoitukset

AVIn päätösten vaikutukset tilojenkäyttöön Nurmijärvellä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Avi määrää (määräys on voimassa ajalla 8.3.2021-14.3.2021) tartuntatautilain perusteella (58 g), että Nurmijärven yleisötilat ja rajatut asiakastilat suljetaan. Sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa. Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Lue lisää Keusoten sivuilta.

Aluehallintoviraston päätös koskee seuraavia julkisten ja yksityisten toimijoiden tiloja:

 • joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
 • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
 • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
 • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
 • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
 • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Harrastamiseen tarkoitettuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan (lue lisää edeltä). Avin päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Lue lisää Avi.

Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava aina tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää.

Yläkoulut etäopetukseen aiemman suunnitelman mukaisesti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla toimialueellaan sijaitsevienoppilaitosten tilat suljettavaksi siten, ettei tiloja saa käyttää vuosiluokkien 7-9 opetuksen järjestämiseen. Määräys on voimassa ajalla 8.3.-28.3.2021. Nurmijärven kunnan yläkoulut siirtyvät etäopetukseen 8.3. aiemman suunnitelman mukaisesti. Lue lisää.

 

Takaisin listaukseen