Ajankohtaista

Lautakunnat, Palveluverkkotyö, Päätöksenteko

Klaukkalan minipalveluverkon kouluratkaisulla alueen liikenne nykyistä sujuvammaksi

9.2.2024

Klaukkalan minipalveluverkon ratkaisuksi on esitetty (sivistyslautakunta 25.1.2024) yhtenäiskoulun toteuttamista alueelle, jossa nykyinen Klaukkalan koulu toimii. Esityksessä korostettiin riittävän liikenneselvityksen tekemistä ennen suunnittelun aloittamista.

Liikenneselvityksessä on nyt tutkittu kouluratkaisun vaikutuksia liikenteeseen ja selvitys on tulossa päätöksentekoon tekniseen lautakuntaan 15.2. Selvityksen mukaan Klaukkalan minipalveluverkon kouluratkaisun vaikutukset alueen liikennemääriin ovat vähäiset.

Liikennemäärät kasvavat väestönkasvun myötä tulevina vuosina jonkin verran, mutta liikenteen ennustetaan sujuvan koko keskustan alueella silti ilman merkittävää hidastumista. Alemman katuverkon parantamisen tarve nykyisen Klaukkalan koulun läheisyydessä muun muassa liikenneturvallisuuden, jalankulun ja pyöräilyn yhteyksien sekä linja-autopysäkkien osalta on tunnistettu. Koulun alueelle suuntautuva liikenne ajoittuu muun liikenteen kanssa jonkin verran limittäin, mikä antaa hyvän lähtökohdan sille, että saattoliikenne saadaan alemman katuverkon (Kuntotie, Kisatie, Kisakuja) osalta nykyistä toimivammaksi.

Koulualueen pihasuunnittelu ja katusuunnittelu kytkeytyvät koulurakennuksen asemointiin ja muihin yksityiskohtiin, joita päästään ratkomaan, kun päätökset koulurakennuksen toteutusvaihtoehdoista on tehty. Koulun tontin suunnittelussa huomioidaan riittävät pysäköintialueet sekä autoliikenteelle että mopoille ja polkupyörille. Tontin ja katualueen suunnittelussa yhteensovitetaan parhaat mahdolliset liikenteelliset ratkaisut niin kevyelle liikenteelle, bussiliikenteelle kuin koulutakseille ja vanhempien saattoliikenteelle.

Liikenneturvallisuus ja toimivat suunnitteluratkaisut ovat jatkosuunnittelun peruslähtökohtia, joista ei tulla tinkimään. Liikenneselvitys on valmistunut helmikuun alkupuolella ja se tuodaan teknisen lautakunnan käsittelyyn 15.2.2024, kun Klaukkalan minipalveluverkkotyötä seuraavan kerran käsitellään päätöksenteossa. Lopullisen päätöksen minipalveluverkon ratkaisuista tekee valtuusto tämän hetken aikataulun mukaan 13.3.2024.

Takaisin listaukseen