Ajankohtaista

Asuminen, Ikäihmiset, Katu- ja tiesuunnitelmat, Katujen kunnossapito, Lautakunnat, Päätöksenteko, Tilakeskus

Klaukkalan keskusta-alueen esteettömyyden nykytila kartoitettu

27.1.2023

Klaukkalan keskusta-alueen liikenneympäristön esteettömyyden nykytilan selvitys toteutettiin viime syksynä. Ramboll Finland Oy:n toteuttama kartoitus tehtiin yhteistyössä Nurmijärven kunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien kanssa. Esteettömyyskävelyllä tarkasteltiin kulkureittien lisäksi palvelukohteiden sisäänkäyntien esteetöntä saavutettavuutta. Esteettömyysraportti esiteltiin tekniselle lautakunnalle 26.1.2023.

Esteettömyyskävelyllä havainnoitiin kulkureittejä ja sisäänkäyntejä

Esteettömyyskävely toteutettiin vuorovaikutteisena esteettömyyskävelynä kunnan sekä vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien kanssa 12.9. ja 7.10.2022. Kävelyllä tarkasteltiin kulkureittien lisäksi palvelukohteiden sisäänkäyntien saavutettavuutta esteettömästi. Sisätiloja ei kartoitettu.

Reitin varrella keskusteltiin havainnoista ja konsultti muun muassa mittasi kulkuväylien leveyksiä ja kaltevuuksia, kynnyksien korkeutta ja ovien jäykkyyttä.

Esteettömyyskävelyn jälkeen havainnot ja toimenpiteet kerättiin raportiksi, joka toimitettiin kuntaan sekä vanhus- ja vammaisneuvostoille kommentoitavaksi. Valmis raportti esiteltiin tekniselle lautakunnalle eilen.

Toimenpidesuositukset esteettömyyden parantamiseksi

Toimenpidesuosituksissa painopiste on helposti ja nopeasti korjattavissa esteettömyystoimenpiteissä, joita voidaan parantaa normaalin kunnossapidon puitteissa. Suurempien toimenpiteiden suunnittelua ja toteutusta edistetään määrärahojen puitteissa.

Kunnan kiinteistöjen ja katualueiden osalta toimenpiteiden toteuttamisesta tehdään suunnitelma yhteistyössä kunnossapidon ja tilakeskuksen kanssa.  Osa kohteista on yksityisen tai yhtiön omistamalla maalla, joten kiinteistön omistaja vastaa toimenpiteiden toteuttamisesta resurssiensa puitteissa. Esteettömyyskartoitusraportti toimitetaan tiedoksi myös em. kiinteistöjen omistajille.

 

Lisätietoa esteettömyydestä kunnan verkkosivuilla.

Takaisin listaukseen