Ajankohtaista

Kaavoitus, Lautakunnat, Lukio, Päätöksenteko, Rakentaminen, Valtuusto

Kirkonkylän lukion laajennukseen liittyvä asemakaavaluonnosmuutos nähtävillä

20.4.2023

Kunnan lukiotoiminta keskitetään Kirkonkylälle, ja alueen asemakaavaa pitää muuttaa, jotta alueelle voidaan rakentaa uusia koulurakennuksia. Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta päätti 4.4.2023 aluetta koskevan asemakaavamuutosluonnoksen nähtäville asettamisesta 30 päivän ajaksi eli 20.4.- 20.5.2023 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana muutosluonnoksesta on mahdollisuus esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja.

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena koulun laajentaminen

Asemakaavamuutoksella on tarkoitus mahdollistaa koulurakennuksen laajentaminen. Samassa yhteydessä tutkitaan rakennusperintökohteiden erottamista koulukiinteistöstä omiksi tonteikseen, jotta ne voidaan myydä yksityiseen omistukseen. Lisäksi tarkastellaan alueen pysäköintitarvetta sekä huomioidaan olemassa oleva ja tarvittava yhdyskuntatekninen huolto.

Suunnittelualue sijaitsee Pratikankujan, Pirkankujan, Keskustien ja Vilho Askolan raitin välisellä alueella. Alueella on koulurakennuksia, yhdyskuntateknisiä asennuksia, polttoaineenjakelun kylmäasema, paikoitusalueita sekä elokuvateatteri. Alueella sijaitsee useita arvotettuja rakennusperintökohteita, kuten Nurmijärven yhteiskoulu, Kino Juha sekä koulun tiloina käytössä olleet vanha paloasema. Alue liittyy myös laajemmin muihin rakennusperintökohteisiin Pratikankujalla.

Asemakaavamuutos tukee kestävän kehityksen mukaista yhdyskuntarakennetta tiivistämällä kirkonkylän keskusta-aluetta, parantamalla sen palveluita ja luomalla edellytyksiä niiden monipuolistumiselle sekä säilyttämällä alueen vanhaa rakennuskantaa. Koulun laajentaminen ja lukiotoimintojen keskittäminen taajaman keskustaan luo elinvoimaa ja elävyyttä kirkonkylään. Koulu on hyvin saavutettavissa kestävän liikkumisen keinoin kävellen, pyöräillen ja julkisen liikenteen välityksellä.

Asemakaavamuutostyö alkoi vuonna 2021

Lukio rakennetaan kunnanvaltuuston vuoden 2021 päätöksen mukaisesti Nurmijärven yhteiskoulun yhteyteen. Asemakaavamuutos on tullut vireille teknisen johtajan päätöksellä 9.8.2021. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 2.-16.9.2021. Kaavan vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu 30.8.2021 kuulutuksella, joka on julkaistu kunnan verkkosivuilla ja Nurmijärven Uutisissa sekä lähettämällä kirjeet maanomistajille ja tarvittavat lausuntopyynnöt lausunnonantajille.

Nähtävilläoloaikana oli mahdollisuus esittää kaavan lähtökohdista, tavoitteista ja osallistamisesta mielipiteitä ja antaa lausuntoja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa voi kommentoida koko kaavan suunnittelun ajan.

Lisätietoa asemakaavasta kunnan verkkosivuilla.

Takaisin listaukseen