Ajankohtaista

Asuminen, Hyvinvointi, Kaavoitus, Me tehdään Nurmijärvi, Päätöksenteko, Yritykset

Kirkonkylän kehittämistyössä on kuultu monia eri sidosryhmiä

28.3.2023

Kirkonkylän kehittämissuunnitelma on osayleiskaavan ja asemakaavan väliin sijoittuva visiosuunnitelma. Tavoitteena on Kirkonkylän vetovoiman säilyttäminen ja lisääminen. Kehittämissuunnitelmasta on järjestetty asukkaille, yrityksille ja luottamushenkilöille tilaisuuksia, joissa on keskusteltu ja ideoitu Kirkonkylän kehittämisen suuntaa. Teemoina sekä kyselyssä että kaikissa pidetyissä tilaisuuksissa olivat: viheralueet ja luonto; palvelut, elinkeinot ja tapahtumat; liikkuminen, reitit ja pysäköinti; täydennysrakentaminen, arkkitehtuuri ja asuminen sekä alueen ja paikan henki, Kirkonkylän ominaispiirteet. Kehittämistyössä on tällä hetkellä käynnissä valmistelutyö sekä erilaisten selvitysten tekeminen.

Asukastilaisuus ja asukaskysely Kirkonkylän kehittämisestä

Kirkonkylän kehittämisestä järjestettiin Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä -asukastilaisuus 31.1.2023 pääkirjastossa​. Tilaisuudessa keskusteltiin Kirkonkylän kehittämishankkeen lähtökohdista ja tavoitteista. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Osallistujat esimerkiksi kuvailivat lyhyin kommentein, miltä Kirkonkylä näyttäytyy vastaajan silmissä nyt ja miltä se voisi näyttää vuonna 2035 (kts.alla).

Sanapilvi.

Asukkailla oli myös mahdollisuus vastata kyselyyn 31.1.–15.2. välisenä aikana.

Yrittäjille kick off -tilaisuus luottamushenkilöille ja yrittäjille

Alueen yrittäjille järjestettiin 7.2. tilaisuus, jossa kehityssuunnitelman esittelyn jälkeen pyydettiin osallistujia kuvailemaan lyhyin sanoin Kirkonkylän nykytilaa ja tulevaisuuden kuvaa. Tämän jälkeen ideoitiin ja keskusteltiin teemojen avulla kehittämistyöstä. Kirkonkylän tilaa ja tulevaisuutta tarkasteltiin myös tapahtumien ja matkailun näkökulmista.

Tilaisuus luottamushenkilöille

Luottamushenkilöille pidetyssä tilaisuudessa 15.2. esiteltiin ensin kehityssuunnitelman taustaa, lähtökohtia ja tavoitteita, minkä jälkeen luottamushenkilöt antoivat lyhyet kommentit kysymyksiin: millä sanoilla kuvaisit Nurmijärven kirkonkylää nykyisellään (kts. alla) ja vuonna 2035? Tämän jälkeen tilaisuus jatkui työpajatyöskentelynä kehittämistyön teemojen avulla.

Sanapilvi.

Vierailuja vanhusneuvostoon ja nuorisovaltuustoon

Nuorisovaltuuston kokouksessa käytiin esittelemässä Kirkonkylän kehittämissuunnitelmaa 16.3. Kehittämissuunnitelmista keskusteltiin aktiivisesti, ja nuorilta tuli hyviä kommentteja ja toiveita, kuten

  • Nuorille suunnattuja kesätapahtumia, jotta ei tarvitse lähteä Helsinkiin
  • Paikallisille nuorisobändeille mahdollisuus esiintyä
  • Vanhalle linja-autoasemalle kahvila – se olisi keskellä kaikkea, helppo tulla
  • Ulkohengaus- ja kokoontumispaikkoja, esimerkiksi puisto, jossa olisi penkkejä ja istutuksia sekä oleskelupiha, jossa olisi erilaisia liikuntavälineitä

Vanhusneuvostossa käytiin esittelemässä Kirkonkylän kehittämissuunnitelman työohjelmaa 20.3., ja kehittämisestä keskustellaan ja kuullaan neuvoston mielipiteitä huhtikuussa.

Valmistelutyö jatkuu loppusyksyyn asti

Eri kohderyhmille pidettyjen tilaisuuksien ja kyselyn tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä käytetään kehittämissuunnitelman valmistelussa. Lisäksi tehdään erilaisia selvityksiä, kuten kaupallistamisselvitys ja maisemaselvitys. Saatuja tuloksia käydään läpi luottamushenkilöiden työpajassa toukokuussa, minkä jälkeen valmistelu jatkuu arviolta kesäkuusta lokakuulle.

Kehittämissuunnitelmaa esitellään asukkaille sekä luottamushenkilöille marraskuun tilaisuuksissa, minkä jälkeen kehittämissuunnitelma etenee päätöksentekoon.

 

Lisätietoa Kirkonkylän kehittämissuunnitelmasta sekä tilaisuuksien ja kyselyn tuloksista löytyy ”Me tehdään tulevaisuuden Nurmijärven kirkonkylä” -teemasivuilta.

Takaisin listaukseen