Ajankohtaista

Kaavoitus, Katu- ja tiesuunnitelmat

Kirkonkylän Heinoja II asemakaavaehdotus ja katusuunnitelma nähtävillä

18.8.2023

Heinoja II asemakaavaehdotus ja katusuunnitelmaehdotus ovat nähtävillä 16.8.-14.9.2023 kunnan virastolla ja kunnan kotisivuilla. Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alue nykyistä tiiviimmäksi pientaloasuinalueeksi, joka täydentää Heinoja I ja Laidunalueen asuinalueiden väliin jäävän kapean kaistaleen. Alueelle muodostuu kaavaratkaisun myötä pientalotontteja hyvältä sijainnilta Kirkonkylän taajaman palvelujen läheisyydestä ja hyvien liikenneyhteyksien ääreltä.

Heinoja II asemakaavaehdotus

Heinoja II asemakaavaehdotus on nähtävillä kunnan kotisivuilla ja kunnanviraston aulassa.

Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven kirkonkylällä, Raalantien varrella, Laidunalueen ja Heinoja I -kaava-alueen välissä. Sen pinta-ala on noin 11 hehtaaria. Alue sijaitsee noin kaksi kilometriä Kirkonkylän keskustasta koilliseen.

Karttakuva Kirkonkylän Heinoja II alueesta lähiympäristöineen.

 

Kaavaratkaisussa huomioidaan katujen ja kunnallistekniikan toteutettavuus, pohjaveden suojelu, luontoarvot, hulevesien hallinta sekä Raalantien liikenteen melu.

Kaavoitus on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Kaava-alueella on kunnan lisäksi seitsemän yksityistä maanomistajaa. Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hyväksyminen edellyttää maankäyttösopimuksia.

Lisätietoja hankkeesta antaa kaavoitusarkkitehti Sanna Okko p. 040 317 2375

Mahdolliset muistutukset asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta on toimitettava asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle ennen nähtävillä oloajan päättymistä osoitteeseen kunta@nurmijarvi.fi tai postitse PL 37, 01901 Nurmijärvi.

Heinoja II katusuunnitelmaehdotus

Samaan aikaan on nähtävillä kunnanvirastolla ja kunnan kotisivuilla Heinoja II asemakaava-alueeseen liittyvä katusuunnitelmaehdotus, piirustukset 5937/1-2: Pihkanokantie, Pitkämäki, Pihkahännäntie, Pihkahännänkuja. Katusuunnitelmassa määritellään katujen rakenteet ja esimerkiksi katujen leveys, johon sisältyvät niin ojat kuin ajoradatkin.

Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa liikenneinsinööri Pia Korteniemi p. 040 317 2311, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava nähtävänä oloaikana kirjallisesti Nurmijärven kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen: Nurmijärven kunta, Tekninen lautakunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen: kunta@nurmijarvi.fi.

Havainnekuva Heinoja II alueesta.

Takaisin listaukseen