Ajankohtaista

strategia, Viestintä

Kiitos Kuntapalvelut-tutkimukseen vastanneille – Tulokset ovat luettavissa kunnan sivuilla

22.3.2023

Nurmijärven kunta tutki loka-marraskuussa 2022 kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen laadusta ja palvelujen käytöstä. Kuntapalvelut-tutkimukseen vastasi yhteensä 636 kuntalaista. Kiitos kaikille osallistuneille! Tutkimuksen tulokset on nyt julkaistu kunnan kotisivuilla.

”Nurmijärven kuntastrategian toteutumista seurataan eri mittareilla ja Kuntapalvelut-tutkimuksen tuloksia on nostettu keskeisiksi strategisiksi mittareiksi erityisesti kunnan keskeisimmissä palveluissa sekä asukastyytyväisyydessä. Haluankin kiittää kaikkia kuntalaisia arvokkaista vastauksista!”, kunnanjohtaja Outi Mäkelä sanoo.

Tutkimuksesta selviää, että nurmijärveläiset ovat lähtökohtaisesti melko tyytyväisiä kunnan palveluihin, vaikkakin arvosanat tippuivat kahden vuoden takaisesta. Yleisarvosanaksi eli kaikkien vastaajien kokonaisarvosanojen keskiarvoksi Nurmijärven kunta sai 7,21/10 (vuonna 2020: 7,53/10). Puolestaan 78 prosenttia (vuonna 2020: 84 %) vastanneista on onnellinen asuessaan juuri Nurmijärvellä.

”Tutkimuksessa saadaan tärkeää tietoa asukastyytyväisyydestä, joka koostuu kokemuksista, uskomuksista, asenteista, suositteluista ja mielikuvista. Meidän on tärkeä analysoida, mistä muutokset johtuvat ja mikä on esimerkiksi kuntayhtymään siirtyneiden sotepalveluiden vaikutus kokonaisarvosanaan”, Mäkelä pohtii.

Kuntapalvelut-tutkimukseen oli aiempiin vuosiin poiketen mahdollista vastata myös nettikyselyn kautta. Lähtökohtaisesti nettivastaajat olivat kriittisempiä kuin satunnaisotokseen valikoituneet paperilomakkeella vastanneet. Myös palveluita käyttäneet olivat tyytyväisempiä palveluihin kuin mielikuvan pohjalta vastanneet. Alueittain tarkasteltuna Rajamäeltä löytyy kunnan tyytyväisimmät asukkaat ja kriittisimmät Klaukkalasta. Kaiken kaikkiaan Kuntapalvelut-tutkimukseen vastasi 636 asukasta, joiden arvosana tyytyväisyydelle Nurmijärveen asuinkuntana oli 3,31/5.

Nurmijärveläiset tyytyväisimpiä kirjastopalveluihin, ilman laatuun ja kansalaisopistoihin

Tyytyväisimpiä nurmijärveläiset ovat kirjastopalveluihin. Myös nurmijärveläinen ilman laatu sekä kansalaisopisto saivat osakseen kiitosta. Kiitetyimpien palveluiden joukkoon mahtuvat myös taideoppilaitokset sekä juomaveden laatu. Näiden osalta tyytyväisyys on pysynyt suurin piirtein vuoden 2020 tasolla, jolloin tutkimus toteutettiin edellisen kerran.

Kunnan varhaiskasvatus, koulut ja lukio mahtuvat kahdenkymmen parhaimman palvelun joukkoon, mutta näissä asukastyytyväisyys on hieman laskenut edellisestä tutkimuksesta. Kahdenkymmen parhaimman palvelun joukossa on myös joukko liikuntapainotteisia vapaa-ajanpalveluita uimahallista uimarantoihin, luonto- ja retkeilyreitteihin sekä urheilu- ja pelikenttiin. Näissä asukastyytyväisyys on myös keskimäärin noussut parin vuoden takaisesta.

Kritiikkiä julkisesta liikenteestä, sotepalveluista ja katujen kunnossapidosta

Kuntapalvelut-kyselyn mukaan nurmijärveläiset ovat tyytymättömimpiä Nurmijärven julkiseen liikenteeseen, katujen kunnossapitoon sekä hyvinvointialueelle siirtyneisiin sote-palveluihin. Näissä asukastyytyväisyys on hieman laskenut. Erityisesti sote-palveluissa tyytymättömyys on kasvanut ja keskiarvo on painunut alle kolmen mitta-asteikon ollessa 1–5.

> Voit tutustua tutkimustuloksiin kunnan kotisivuilla.

 

 

 

Takaisin listaukseen