Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Jätehuolto, Kiertokapula, Siistiksi

Kiertokapula: Jätteenkuljetus Kiertokapulan hoidettavaksi maaliskuussa 2023

31.8.2022

Jätteenkuljetusten kilpailuttaminen ja toteuttaminen siirtyi Kiertokapula Oy:n hoidettavaksi kunnanhallituksen päätöksellä syksyllä 2021. Jätekuljetusten kilpailutukset on tehty, ja samanaikaisesti Kiertokapula on valmistellut jätteidenkuljetukseen liittyviä asioita, kuten jäteastioiden paikannusta. Paikannuksella varmistetaan, että tieto astioista ja niiden sijainnista ovat oikein. Jäteastioiden tyhjentämisestä Kiertokapula alkaa huolehtimaan maaliskuussa 2023.

Jätteiden ja muovipakkausten kuljetus

Jätteenkuljetusten kilpailuttaminen käynnistettiin marraskuussa 2021 markkinavuoropuhelutilaisuudella. Silloin pyydettiin tarjouksia Nurmijärven kunnan seka-/kuivajätteen sekä biojätteen keräyksestä ja kuljetuksesta. L&T Ympäristöpalvelut Oy voitti kilpailutuksen.

Kesän 2022 aikana kilpailutettiin myös muovipakkausten keräys ja kuljetus. Tätä urakkaa tulee hoitamaan Urbaser Oy.

Kiertokapula hoitaa jäteastioiden tyhjennyksen maaliskuusta 2023 alkaen

Seka- tai kuivajäteastia tulee olla kaikissa asuinkiinteistöissä, myös vapaa-ajan asuinkiinteistöissä. Lisäksi biojäteastia tai kompostori sekä muovipakkausten keräysastia pitää olla kaikissa vähintään viiden huoneiston ja sitä isommissa asuinkiinteistöissä. Yritykset voivat järjestää jätehuoltonsa entiseen tapaan.

Kiertokapula hoitaa maaliskuun 1. päivästä alkaen seuraavien jätteiden astiatyhjennykset:

  • seka/kuivajäte
  • biojäte
  • muovipakkaukset

Kiertokapula tiedottaa tarkemmin näistä tulevista muutoksista koteihin lähetettävässä asiakaskirjeessä. Kirjeet postitetaan loka-marraskuun aikana. Kirjeessä opastetaan muun muassa tarkemmin, miten toimia aiemmin käytössä olleiden jäteastioiden kanssa. On myös hyvä huomioida, ettei omia muovipakkausastioita kannata tässä vaiheessa hankkia, sillä astia kuuluu tyhjennyshintaan.

Jätehuoltoon liittyvistä asioista löytyy tietoa Kiertokapulan verkkosivuilta, www.kiertokapula.fi.

Kiertokapulan artikkeli kokonaisuudessaan löytyy tulevana viikonloppuna postilaatikkoosi kolahtavasta kunnan Nurmijärvi-lehdestä.

Takaisin listaukseen