Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Liikenne

Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Lepsämäntielle Kuonomäentien ja Kaikupolun väliin alkaa

26.11.2020

Uudenmaan ELY-keskus rakentaa Lepsämäntielle jalankulku- ja polkupyörätieyhteyden Kuonomäentien liittymässä olevalle Klaukkalan suunnan pysäkille sekä Lepsämäntien ylittävälle suojatielle Kaikupolun suunnasta. Tästä rakennustyöstä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Töiden on arvioitu alkavan 2.12. ja kestävän noin 2 viikkoa. Ajoratamerkintöjen ja päällysteiden tekeminen sekä muu viimeistely saattaa jäädä ensi kevääseen.

Takaisin listaukseen