Ajankohtaista

Hyvinvointi, Keusote, Sosiaali ja terveys

Keusote: Ota kantaa palvelujen verkostosuunnitelmaan!

25.10.2023

Keusote valmistelee luonnosta palvelujen verkostosuunnitelmasta ja haluaa kuulla sinua: kerro näkemyksesi suunnitelmasta ja hyvät ideasi sen parantamiseksi 25.10.–14.11.!

Hyvinvointialueet kohtaavat nykyisessä maailmantilanteessa suuria haasteita. Rahoitus ei ole nykytilanteessa riittävää. Lisäksi väestön ikääntyminen ja muut väestörakenteen muutokset vaikeuttavat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämistä laadukkaasti ja vaikuttavasti. Toisaalta teknologian kehittyminen tuo uusia mahdollisuuksia palveluiden järjestämiseen heille, jotka voivat käyttää digitaalisia palveluita.

Palvelujen verkostosuunnitelmassa kuvataan, miten Keusote voi järjestää palvelut hyvin myös muuttuvassa maailmassa. Vanhat konstit ja yksin yrittäminen eivät riitä, vaan Keusoten on monimuotoisen yhteistyön avulla luotava uudenlaisia toimintamalleja ja kehitettävä palvelujen verkostoa. Keusote haluaa olla lähellä ja läsnä asukkaiden elämässä – niin sote-keskuksissa kuin kotiin vietävillä ja liikkuvillakin palveluilla, monikanavaisesti, digitaalisesti ja fyysisesti.

Palvelujen verkostosuunnitelman luonnos on Keusoten virkamiesvalmisteluna tehty esitys. Ennen kuin suunnitelmasta tehdään lopullinen päätös, haluaa Keusote kuulla vielä alueen asukkaiden näkemyksiä suunnitelmasta.

Ota kantaa viimeistään 14.11.

Ota kantaa palvelujen verkostosuunnitelmaan ja kerro omat hyvät ideasi sen parantamiseksi vastaamalla kyselyyn 25.10.–14.11. Kyselyyn voi vastata verkossa tai täyttämällä paperilomakkeen, joita on jokaisella terveysasemalla. Paperilomake palautetaan terveysasemalla olevaan laatikkoon.

 

Asukkaiden lisäksi Keusote on pyytänyt lausunnon palvelujen verkostosuunnitelmaan alueen kunnilta, järjestöiltä, Keusoten lautakunnilta, jaostoilta ja vaikuttamistoimielimiltä, sekä muilta sidosryhmiltä.

 

 

Takaisin listaukseen