Ajankohtaista

Ilmastotyö, Jätehuolto, Siistiksi, Ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan Ympäristökeskus: Roskia ei saa polttaa!

22.4.2021

Jätelaki kieltää roskien ja muiden jätteiden polttamisen. Kielto on ehdoton, ja se koskee kaikenlaista jätettä maitotölkeistä purku- ja puutarhajätteeseen.

Taaja-asutusalueen ulkopuolella voi polttaa vähäisiä määriä myrkyttömiä ja kuivia puutarhajätteitä, mutta silloinkaan poltosta ei saa aiheutua haittaa naapureille tai ympäristölle. Polttopaikka tulee valita harkiten ja tuulen voimakkuus ja suunta huomioiden. Muista myös tarkistaa, ettei Uudellemaalle ole asetettu ruohikko- tai metsäpalovaaraa.

Ympäristökeskus muistuttaa lisäksi, että jätteiden hautaaminen maahan on kiellettyä.

Lajittelu on ekoteko 

Vakituisen ja vapaa-ajan kiinteistöillä syntyvästä yhdyskuntajätteestä on lajiteltava erikseen hyötyjätteet. Lajittelemalla jätteet ja viemällä ne niille kuuluviin vastaanottopaikkoihin roska saa uuden elämän, kun lajitelluista jätteistä tehdään uusia tuotteita. Samalla tarve neitseellisille raaka-aineille vähenee ja arvokkaat luonnonvarat pysyvät kierrossa.

Hyödynnä puutarhajätteet oman pihan tarpeisiin 

Paras tapa käsitellä puutarhajätettä on hyödyntää jäte omalla kiinteistöllä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus suosittelee, että risut ja haravointijätteet kompostoidaan tai haketetaan omalla kiinteistöllä aina, kun se on mahdollista. Puutarhajätteistä saa kompostoimalla multaa ja risuista hakettamalla kompostissa seosaineena tai katteena hyödynnettävää haketta. Puiden lehdet voi ajaa ruohonleikkurilla silpuksi, jolloin niistä saa lisäravinteita nurmikolle ja istutuksille.

Jätteiden vastaanottopaikkoja Keski-Uudellamaalla 

Kiertokapulalla on viisi jätteidenkäsittelyaluetta, joista Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueella toimivat Järvenpäässä sijaitseva Puolmatkan jätteidenkäsittelyalue sekä Nurmijärvellä sijaitseva Metsä-Tuomelan jätteidenkäsittelyalue.

Jätehuoltomääräykset  

Alueellisilla jätehuoltomääräyksillä varmistetaan toimiva jätehuolto, josta ei aiheudu ympäristöhaittoja. Tutustu Jätelautakunta Kolmenkierron alueellisiin jätehuoltomääräyksiin.

Takaisin listaukseen