Ajankohtaista

Asuminen, Ympäristökeskus, Yritykset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Nurmijärven Mäntymäellä sijaitseva asfalttiasema velvoitetaan hakemaan ympäristölupaa

16.6.2023

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti kokouksessaan tiistaina 13.6.2023 velvoittaa GRK Suomi Oy:tä hakemaan Mäntymäen alueella sijaitsevan asfalttiaseman toiminnalle ympäristölupaa. Aseman toiminta on käynnistynyt vuonna 2021 ympäristölupaa kevyemmällä rekisteröintimenettelyllä.

Lautakunta on keväällä 2022 velvoittanut toimijaa mittaamaan asemasta aiheutuneita päästöjä, sillä alueen asukkailta tulee asiasta erittäin paljon valituksia ja yhteydenottoja, ja asfalttiaseman aiheuttamista haitoista oli tehty myös useita kirjallisia vireillepanoja.

Kauden 2022 päästömittaustietojen ja THL:n lausunnon pohjalta ympäristölautakunta totesi, että asfalttiaseman toiminnasta on aiheutunut kohtuutonta hajuhaittaa. Hajupitoisuudet piipun päässä ovat kasvaneet merkittävästi vuodesta 2021, hajut leviävät pitkälle laitoksesta ja hajun esiintyminen on toistuvaa. Laitoksella toteutetut tekniset muutokset eivät ole olleet lautakunnan mukaan riittäviä estämään hajuhaittojen esiintymistä.

Lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päätti määrätä, että päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei hallintoviranomainen keskeytä päätöksen täytäntöönpanoa.

Linkki lautakunnan esityslistaan: GRK Suomi Oy, asfalttiaseman valvonta-asia, Nurmijärvi | Tuusula (cloudnc.fi)

Takaisin listaukseen