Ajankohtaista

Ympäristökeskus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus: Haitallisten vieraslajien torjunta on tärkeää

10.6.2021

Haitallisella vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon monimuotoisuutta tai siihen liittyviä ekosysteemipalveluita. Jättiputkea, espanjansiruetanaa, komealupiinia, jättipalsamia ja muita haitallisia vieraslajeja koskevat yhteydenotot Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen lisääntyvät aina kesän kynnyksellä. Pihoilla ja tonteilla saattaa tulla vastaan ikäviä yllätyksiä, joiden hävittämiseen asukkaat kaipaavat apua ja vinkkejä.

Haitallisten vieraslajien leviämisen estämiseksi ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen ovat olennaisia, jotta haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Haittavaikutusten torjumiseksi ja vieraslajin hävittämiseksi on olemassa monenlaisia mekaanisia, kemiallisia ja biologisia keinoja. Hävittäminen vaatii usein pitkäjänteisiä ja sinnikkäitä torjuntatoimia useammankin vuoden ajan. Oikea hävitystapa riippuu lajista. Vieraslajit.fi –sivustolle on koottu kattava tietopaketti mm. vieraslajeista, niiden tunnistamisesta, torjunnasta ja vieraslajijätteen käsittelystä. Keski-Uudenmaan alueella vieraslajijätettä ottaa vastaan Kiertokapula, ja moni kunta tarjoaa alueellaan esim. espanjansiruetanaroskiksia. 

Ilmoita havaintosi 

Vieraslajihavainnot ja torjuntatoimenpiteet voi ilmoittaa vieraslajit.fi -sivuston valtakunnalliseen järjestelmään. Lisäksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on rakentanut toiminta-alueelleen oman vieraslajien tallennusjärjestelmän, johon kannattaa tallentaa havainnot Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilta. Ilmoitukset kartuttavat tietoa haitallisten vieraslajien esiintymisestä alueella ja sitä voidaan hyödyntää kohdennetusti alueen kuntien viherpalveluissa ja ympäristökeskuksessa.  

Kunnossapitoa, kampanjoita ja projekteja 

Vieraslajien torjunta on lähtökohtaisesti kiinteistönomistajan vastuulla. Kunnat ja kaupungit torjuvat haitallisia vieraslajeja omilla maillaan. 

Tänä vuonna Soolotalkoot-kesäkampanja tuo kaikille suomalaisille helpon tavan osallistua haitallisten vieraslajien pysäyttämiseen. Voit osallistua kampanjaan omassa pihapiirissäsi, puutarhapalstallasi tai yhteistyökaupunkien osoittamassa talkookohteessa yksin, pienessä porukassa tai yhdistyksesi kanssa. Keski-Uudenmaan alueelta Järvenpää on hankkeessa yhteistyökuntana keskittyen jättipalsamin torjuntaan. Talkoolaiseksi Järvenpäähän voi ilmoittautua oheisen palautelomakkeen kautta. Järvenpäässä on poistettu tänä keväänä myös kurtturuusua kaupungin omistamilta alueilta.  

Tuusulassa on käynnissä osallistuvan budjetoinnin Eroon siruetanoista -projekti, jonka aikana tullaan siistimään etanoiden elinympäristöjä, järjestämään tehopäiviä, lisäämään etanaroskiksia ja viestintää sekä kohdentamaan kesätyöntekijäresurssia etanoiden poimintaan. Myös Kerava kannustaa asukkaitaan talkoisiin espanjasiruetanan torjumiseksi, ja Keravan ympäristönsuojeluyhdistys on järjestänyt kesäkuussa lisäksi jättipalsamin torjuntatalkoita. Mäntsälässä on tehty kevääseen kuuluvaa jättiputkitorjuntaa. Nurmijärvellä on kevään aikana hävitetty kurtturuusua kunnan mailla, ja juhannuksen jälkeen aloitetaan jättiputkitorjunta. Lisäksi Nurmijärvellä on Rajamäen Isokallioon sijoitettu espanjansiruetanoita varten erillisiä roskiksia. 

Muistathan, että haitallisten vieraslajien torjuntaan tarvitaan aina maanomistajan lupa. Jos haluat järjestää omia vieraslajien torjuntatalkoita kaupungin tai kunnan omistamalla maa-alueella, pyydäthän talkoisiin luvan kunnasta. 

Tunnistatko vieraslajit?

Kokeile Kutsumaton vieras -testillä, kuinka hyvin tunnistat haitalliset vieraslajit! 

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen www-sivut (keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) >>

Jättiputki (kuva: Keski-Uudenmaan ympäristökeskus)

Takaisin listaukseen