Ajankohtaista

Valmius

Keski-Uudenmaan, Keravan ja Vantaan kaupunkien/kuntien ja hyvinvointialueiden turvallisuus- ja varautumisfoorumi kokoontui ensimmäistä kertaa

13.3.2023

Perjantaina 3.3. kokoontui Nurmijärvellä ensimmäistä kertaa vuoden 2023 alusta toimintansa aloittanut turvallisuus- ja varautumisfoorumi, johon osallistujakunnat nimesivät edustajansa vuoden 2022 lopussa. Puheenjohtajakuntana toimii vuoden 2023 ajan Nurmijärvi, jossa puheenjohtajan tehtävää hoitaa palvelupäällikkö Kati Aaltio. Foorumin jäseniä ovat:

Hyvinkää Tekninen johtaja Marko Hytönen
Järvenpää Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Jussi Jokivaara
Kerava turvallisuuspäällikkö Jussi Komokallio
Nurmijärvi palvelupäällikkö, puheenjohtaja Kati Aaltio
Mäntsälä opetuspäällikkö Janne Mäkinen
Pornainen kunnanjohtaja Antti Kuusela
Tuusula turvallisuuspäällikkö Erkki Vähämäki
Vantaa turvallisuuspäällikkö Markus Hammarström
Keski-Uudenmaan HVA turvallisuuspäällikkö Anssi Numminen
Vantaan ja Keravan HVA erityisasiantuntija, sihteeri Jaana Lehtonen
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos valmiuspäällikkö, varapuheenjohtaja Arto Taskinen

 

Alueellinen turvallisuus- ja varautumisfoorumi käsittelee yhteistyössä alueellisia ja paikallisia turvallisuuden ja varautumisen asioita sekä yhteensovittavat esimerkiksi valmius- ja evakuointisuunnitelmien yhdyspintoja.

Kokouksissa käydään läpi myös alueellista turvallisuustilannetta sekä tehdään moniviranomaisyhteistyötä esimerkiksi erilaisten turvallisuuspoikkeamien ennaltaehkäisemiseksi ja yhteisten asiakirjojen päivittämiseksi.

Alueellinen turvallisuus- ja varautumisfoorumi kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa ja sille tehdään vuositavoitteet, joiden mukaisesti kokoukset suunnitellaan. Kerran vuodessa pidetään yhteinen varautumis- ja turvallisuusseminaari, jossa perehdytään yhdessä sovittuihin asiakokonaisuuksiin sekä vieraillaan tutustumassa vierailukohteen turvallisuusasioihin ja -käytänteisiin.

Foorumin tarkoituksena on tukea alueellista turvallisuustoimintaa ja tehdä yhteistyötä laaja-alaisesti varautumis- ja valmiusasioissa niin, ettei kenenkään tarvitse jäädä yksin vaan kaikilla on käytettävissä koko verkoston laaja osaamispotentiaali.

Turvallisuustapahtuma 4.3.2023 

Nurmijärven kunnan valtuustosalissa järjestettiin lauantaina 4.3. klo 12-15 kuntalaisille tarkoitettu turvallisuustapahtuma.

Turvallisuustapahtuma oli osa Kotiseutuharjoitusta Turvallinen Uusimaa 1/23 ja paikalla vieraili myös MPK Etelä-Suomen piiripäällikkö Vesa Sundqvist tervehtimässä järjestäjiä.

Tapahtumassa oli ohjelmana Kunnan turvallisuusasiat – Arjen turvallisuus, jossa kunnan turvallisuuspäällikkö Tero Keitaanniemi kertoi mistä kunnan turvallisuusasiat koostuvat, mitä niihin sisältyy ja kuinka ne näkyvät käytännössä.

Tero Keitaanniemi. Kuva: Kati Aaltio. 

 

Turvallisuuspäällikkö Keitaanniemi kertoi, että hän tekee tiivistä yhteistyötä Itä-Uudenmaan poliisin kanssa erilaisissa turvallisuustilanteiden poikkeamissa ja niiden ehkäisyssä. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos on myös keskeinen kumppani paloturvallisuusasioista huolehdittaessa.

Palvelupäällikkö Kati Aaltio avasi osallistujille AVAK Alueellisten valmiuskeskusten toimintaa kunnan alueella. Tammikuussa julkaistu Kunnan tiedotuslehti 1/2023 avasi hieman kuntalaisille AVAK-toimintaa ja samalla käynnistettiin myös vapaaehtoisten kuntalaisten rekrytointi AVAK2023-koulutukseen.

72 tuntia -kouluttaja Elina Kulmala Perttulan VPK:sta piti osallistujille kahden tunnin mittaisen koulutuksen siitä, kuinka jokaisen meistä tulisi varautua omassa kodissa erilaisten normaali arjen häiriötilanteiden varalle.

Elina Kulmala. Kuva: Kati Aaltio. 

 

Kulmalalla oli mukanaan erilaisia selviytymiseen tarvittavia erilaisia tarvikkeita kuten esimerkiksi ensiaputarvikkeita, vedenpuhdistin, kolmen vuorokauden ruokatarvikkeet ja patteriradio. Paikalla olijat pääsivät tutustumaan kaikkiin tarvikkeisiin ja samalla miettimään oman kodin varautumisen tarvikkeita sekä sitä mitä kolmen vuorokauden ajalle tarvitaan lemmikkieläimiä unohtamatta.

Takaisin listaukseen