Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Lautakunnat, Liikenne, Sähkö

Katuvalaistuksen testaus 4.–5.5. – katuvalot voivat palaa päiväsaikaan

27.4.2023

Kunnan yhtenä energiansäästötoimenpiteenä on katuvalaistuksen sammutus yöajaksi arkisin keskusta-alueiden ja taajamien ulkopuolella. Tästä johtuen katuvalaistusta testataan 4 – 5.5.2023 klo 8–17. Testauksen takia katuvalaistus voi palaa päiväsaikaan koko kunnan alueella.

Energiansäästöjen kohteena katuvalaistus

Tekninen lautakunta teki 27.1.2023 päätöksen kunnan energiansäästötoimenpiteistä, joista yksi kohdistuu katuvalaistukseen.

Yksi katuvalaistukseen kohdistuva säästötoimenpide on, että kunnan omistamilla ja ylläpitämillä teillä sekä muilla alueilla katuvalaistus sammuu arkisin klo 00–04 väliseksi ajaksi, pois lukien keskusta-alueet ja taajamat.

Valmistelevana toimenpiteenä tievalaistuksen ryhmittelyä tullaan testaamaan 4–5.5. klo 8–17 välisenä aikana, ja testaus näkyy katuvalojen ajoittaisena palamisena päiväsaikaan. Testauksen jälkeen yöajan sammutukset otetaan käyttöön. Käyttöönotto tapahtuu toukokuun aikana, ja tästä tiedotetaan vielä erikseen.

Takaisin listaukseen