Ajankohtaista

Kaavoitus, Kunnallistekniikka

Katusuunnitelmaehdotus Viirinlaakso I alueelle ja puistosuunnitelmaehdotus Uudenniityntien alueelle

18.11.2021

Kunnassa on nähtävillä 18.11.-17.12.2021 välisenä aikana Klaukkalan Viirinlaakso I asemakaava-alueeseen liittyvä katusuunnitelmaehdotus, joka koskee Viirintietä ja Pikkuviirintietä sekä Viirinlaaksonkadun varteen suunniteltua yleistä pysäköintialuetta. Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä yhtä aikaa asemakaavaehdotuksen kanssa.

Katusuunnitelmaehdotuksessa esitetään, että

  • Viirintielle toteutettaisiin vasemmalle Pikkuviirintielle kääntyville oma kaista ja kanavointeja.
  • nykyinen suojatie Viirintieltä Pikkuviirintien liittymässä poistettaisiin, koska suojatietä ei ole hyvä merkitä kohtaan, jossa ajoradalla on kaksi kaistaa.
  • Pikkuviirintielle toteutettaisiin kaistajärjestelyjä, kanavointeja ja suojatiejärjestelyjä uuden liikekeskuksen tontin ja City-Marketin tontin liittymiin sekä Viirintien liittymään.
  • Viirinlaaksonkadun varteen toteutettaisiin uusi yleinen pysäköintialue.

Jos asemakaava- ja katusuunnitelmaehdotus saataisiin lainvoimaiseksi hyvissä ajoin ennen kesää 2022, niin ainakin Viirintien ja Pikkuviirintien esitettyjä järjestelyjä päästäisiin toteuttamaan jo alkusyksystä 2022. Pysäköintialueen toteuttamisen aikataulua arvioitaisiin myöhemmin.

Rajamäen Uudenniityntien alueelle suunnitelmaehdotus puistoraitista

Kunnassa on nähtävillä 18.11.-2.12.2021 välisenä aikana Rajamäen asemakaava-alueella Uudenniityn asemakaava-alueeseen liittyvä puistosuunnitelmaehdotus. Siinä esitetään, että Metsäkallionkaaren ja Uudenniityntien välille toteutettaisiin valaistu, kivituhkapintainen puistoraitti.

Jos puistosuunnitelma hyväksyttäisiin alkuvuodesta 2022, olisi puistoraitti mahdollista toteuttaa jo esimerkiksi kesällä 2022.

Takaisin listaukseen