Ajankohtaista

Katujen kunnossapito, Liikenne

Katujen ja teiden päällystystyöt ovat alkaneet

7.5.2021

Nurmijärven teillä ja kaduilla on aloitettu päällystystyöt tällä viikolla. Ajoratojen ja kevyenliikenteen väylien päällystämiseen on vuodelle 2021 varattu määrärahoja 600 000 euroa. Päällystyskohteet toteutetaan kunnan ja Asfalttikallio Oy:n välisen puitesopimuksen mukaisesti.

Päällystystöitä tehdään Klaukkalassa, kirkonkylällä, Rajamäellä ja Röykässä. Tärkeimpänä kriteerinä päällystyskohteita päätettäessä on ollut edellisten vuosien katuhankkeiden loppuunsaattaminen sekä kunnossapitoon liittyvät seikat. Päällystyskohteiden toteuttamisohjelman (pdf) on tekninen lautakunta hyväksynyt 28.1.2021 ohjeellisena, eli siihen voidaan vielä tarvittaessa tehdä täsmennyksiä ja muutoksia määrärahojen puitteissa.

Päällystystöiden haittavaikutuksia liikenteelle pyritään minimoimaan

Tarkkoja aikatauluja siitä, missä päällystystöitä tehdään milloinkin, ei ole, sillä tilanne vielä elää urakoitsijan ja muiden toimijoiden aikataulujen yhteensovittamisen mukaan.

Päällystystyöt haittaavat aina jonkin verran, niin liikennettä kuin lähiympäristön toimijoita ja asukkaita. Haittoina ovat liikenteen hidastumisen lisäksi melu, kun alueelle ajetaan mursketta ja soraa, jyrsitään vanhaa päällystettä ja laitetaan uutta.

Päällystystyöt pyritään kuitenkin, mahdollisuuksien mukaan, toteuttamaan ja ajoittamaan niin, että niistä aiheutuu liikenteelle mahdollisimman vähän haittaa. Esimerkiksi Klaukkalantien päällystystyöt, joilla arvioidaan olevan paljon haittavaikutuksia liikenteen sujuvuuteen, ajoitetaan tehtäväksi heinäkuussa, jolloin ihmiset mahdollisesti lomailevat ja liikkuvat Klaukkalantiellä vähemmän.

Takaisin listaukseen