Ajankohtaista

Kaavoitus, Katujen kunnossapito, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Rakentaminen, Viheralueet

Katu- ja puistosuunnitelmia Laidunalueelle ja Kylänpään alueelle

28.10.2021

Katu- ja puistosuunnitelmaehdotukset, Kirkonkylän Laidunalueelle ja Rajamäen Kylänpään asemakaava-alueelle, ovat nähtävinä kunnanviraston palvelupisteessä (Keskustie 2 B, Nurmijärvi) ja kunnan verkkosivuilla.

Rajamäen Kylänpään alueen katu- ja puistosuunnitelmaehdotus

Rajamäen Kylänpään asemakaava-alueeseen liittyvä katu- ja puistosuunnitelmaehdotus on nähtävänä 28.10.-26.11.2021 välisen ajan.

Suunnitelmaehdotuksessa esitetään, että Astrakanintien katulinjausta muutettaisiin erilaiseksi, kuin mitä voimassa olevaan asemakaavaan on merkitty. Lisäksi suunnitelmaehdotuksessa esitetään uutta Astrakuja -nimistä katua, uutta puistoraittia Astrakanintieltä puistoalueen(vp) nykyiselle puistoraitille sekä Rajamäentielle painonappiliikennevaloin varustettua suojatietä.

Katusuunnitelmaehdotuksen kanssa on yhtä aikaa nähtävillä asemakaavan muutosehdotus.

Karttakuva, jossa katu- ja puistosuunnitelma Kylänpään asemakaava-alueesta.

Laidunalueen puistosuunnitelmaehdotus

Kirkonkylän asemakaava-alueelle laadittu Laidunalueen puistosuunnitelmaehdotus hulevesirakenteista on nähtävänä 28.10.-11.11.2021 välisen ajan.

Puistosuunnitelmaehdotuksessa ehdotetaan muun muassa nykyisen ojan parantamista ja hulevesialtaiden toteuttamista Laidunalueelle välille Raalantie – Muurikinkuja.

Karttakuva, jossa näkyy Laidunalueen puistosuunnitelma hulevesirakenteineen.

Mahdolliset muistutukset ehdotusten nähtävänä oloaikana

Muistutukset katu- ja puistosuunnitelmista täytyy toimittaa kirjallisesti ehdotusten nähtävänä oloaikana kunnan tekniselle lautakunnalle.

Nurmijärven kunta, Tekninen lautakunta, PL 37, 01901 Nurmijärvi tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@nurmijarvi.fi.

Takaisin listaukseen