Ajankohtaista

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Jokainen koulupäivä on tärkeä!

5.4.2022

Perusopetuksen oppilaiden poissaolot ovat lisääntyneet huolestuttavasti koko maan tasolla. Tästä syystä Nurmijärvi yhdessä kahdeksan muun lähikunnan kanssa osallistuu Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaan ja ohjaamaan sitouttavan kouluyhteisötyön mallin kehittämiseen. Kehittämistyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää koulupoissaoloja sekä kehittää sellaista toimintakulttuuria kouluissa, joka tukee oppilaiden kiinnittymistä kouluun. Kehittämistyössä työstetään myös yhtenäistä poissaoloihin puuttumisen mallia sekä tiivistetään yhteistyötä eri toimijoiden ja perheiden kanssa.

Kehittämistyön kohderyhmänä ovat 5.- 9. luokkien oppilaat sekä heidän kanssaan työskentelevä kouluhenkilöstö. Nurmijärvellä kehittämistyötä on lähdetty tekemään syksyn 2022 alusta palkkaamalla kahdelle yläkoululle kouluvalmentajat. Kolme muuta kuntamme yläkoulua ovat saaneet tuekseen eri rahoituksesta vastaavaa opetukseen sitomatonta henkilökuntaa, kaksi koulun nuorisotyöntekijää sekä yhteisöohjaajan. Opetukseen sitomattoman henkilöstön työn tarkoituksena on tukea oppilaiden kouluun tuloa ja siellä oloa niin yksilöllisten kuin yhteisöllisten keinojen avulla. Yleisimpiä kouluakäymättömyyden syitä ovat masennus, ahdistuneisuus, mielenkiinto koulun ulkopuolisissa asioissa, fyysiset oireet, kodin olosuhteet tai sosiaaliset ongelmat koulussa.

Kehittämistyötä tehdään maanlaajuisesti ja opetuksen järjestäjien toiminnan tueksi valmistellaan sekä laki – että opetussuunnitelmatason muutoksia. Tällä hetkellä rahoitus mahdollistaa Nurmijärvellä kouluvalmentajien työskentelyn myös lukuvuonna 2022 – 2023.

Takaisin listaukseen