Ajankohtaista

Kaavoitus, Rakentaminen, Tontit, Yritykset

Ilvesvuoren työpaikka-alueelle kaavoitetaan isoa logistiikkakeskusta

9.9.2021

Kesko on kiinnostunut Nurmijärven Ilvesvuoren alueesta logistiikkakeskuksen sijaintipaikkana. Nurmijärven kunta on käynnistänyt Ilvesvuoren pohjoisosan kaavoituksen ja asemakaavaluonnos tulee nähtäville alkusyksystä. Kunta on tehnyt alueen myynnistä kiinteistökaupan esisopimuksen Keskon kanssa.

Sijainti logistiikkakeskukselle loistava

Nykyisellään Ilvesvuoren pohjoisosa on kallioinen metsäalue Hämeenlinnan moottoritien ja Hämeenlinnantien välissä. Hyvien liikenneyhteyksiensä vuoksi Ilvesvuoren eteläosaa on jo kehitetty monipuolisena yritys- ja työpaikka-alueena. Kesäkuussa Nurmijärven kunta ja Kesko Oyj tekivät kiinteistökaupan esisopimuksen Ilvesvuoren pohjoisosan myynnistä logistiikkakeskuksen rakentamista varten.  Toteutuessaan logistiikkakeskus olisi Suomen suurimpia. Rakentaminen tapahtuisi vaiheittain tämän ja osin seuraavan vuosikymmenen aikana. Kesko tekee rakentamista koskevia päätöksiä myöhemmässä vaiheessa.

Keskon aluejohtaja Timo Heikkilä kuvailee aluetta erinomaiseksi. ”Hyvä logistinen sijainti palvelisi toteutuessaan hyvin tulevaisuuden tehokkaan logistiikkatoiminnon kehittämistä Keskon päivittäistavarakaupalle” toteaa Heikkilä.

Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä on kuvaillut Keskon kanssa tehtyä kiinteistökaupan esisopimusta kokonsa ja merkityksensä kannalta historialliseksi. Toteutuessaan logistiikkakeskus toisi merkittävästi uusia työpaikkoja ja lisäisi Nurmijärven elinvoimaa entisestään.

Nurmijärveläisiltä toivotaan näkemyksiä kaavaluonnoksesta

Nurmijärven asemakaava- ja rakennuslautakunta käsittelee asemakaavamuutosta syyskuun kokouksessaan 14.9. Mikäli kaavaluonnos hyväksytään lautakunnassa, se asetetaan nähtäville syyskuun lopulla ja järjestetään asukastilaisuus. Tarkemmat tiedot asukastilaisuudesta ilmoitetaan myöhemmin Nurmijärven kotisivuilla ja paikallislehdessä.

Osana suunnittelua kartoitetaan lähialueen naapuruston ja kuntalaisten sekä yritysten näkemyksiä kaavaluonnoksesta, joka mahdollistaa logistiikkakeskuksen sijoittumisen. Asemakaavan laadinnassa on tärkeää sen toteuttamisen vaikutusten selvittäminen. Keskeistä on myös mahdollisten haittojen estämisen ja vähentämisen suunnittelu.

Logistiikkakeskuksen toteutuksen vaatiman louhinnan ja maantäytön vaikutuksia arvioidaan lisäksi erillisessä ympäristövaikutusten arviointiprosessissa, jonka arviointiohjelma tulee nähtäville myöhemmin syksyllä. Siihen liittyen järjestetään vielä oma erillinen asukastilaisuus. Tavoitteena on saada asemakaavaehdotus nähtäville alkuvuodesta 2022.  Kaavan hyväksymisestä on tavoitteena päättää Nurmijärven valtuustossa syyskuussa 2022.

Kaavakuva Ilvesvuori pohjoinen alueesta.
Kuva: Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy
Takaisin listaukseen