Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Jätehuolto, Sähkö

Ilmastotyökyselyn 2024 tuloksia – nurmijärveläiset ahkeria kierrättäjiä ja sähkön säästäjiä

14.5.2024

Kunta toteutti tänä keväänä neljättä kertaa ilmastotyökyselyn, jossa kartoitettiin asukkaiden ilmastotekoja ja mielipideitä siitä, mihin suuntaan kunnan ilmastotyötä pitäisi suunnata. Kerromme kyselyn vastauksista kahdessa erillisessä tiedotteessa, tässä ensimmäisessä keskitytään asukkaiden ilmastotekoihin.

Tänä vuonna asukkaat vastasivat kyselyyn aktiivisemmin kuin viime vuonna. Saimme 89 vastausta ja paljon hyviä kommentteja. Asukaskyselyn aktiivisimpia vastaajia olivat omakotiasujat ja 46–55-vuotiaat. Veden ja sähkön säästäminen, kierrätys, kestävä kulutus ja liikuntatapojen muutokset olivat eniten toteutuneita ilmastotekoja.

Nurmijärveläiset säästävät sähköä ja kierrättävät entistä ahkerammin

Suurin osa vastaajista koki ilmastotyön tärkeäksi asiaksi ja oman roolinsa siinä merkitykselliseksi. Kyselyssä ilmastoteot oli jaoteltu teemoittain: sähkön- ja vedenkulutus, asuminen, liikkuminen ja matkustaminen, kierrätys ja kestävä kulutus.

Eniten tehtiin kierrätykseen liittyviä ilmastotekoja. Vastaajista 97 % kierrättää paperin ja kartongin, ja 94 % lasin ja pienmetallin. Tarpeettomien vaatteiden kierrätystä, ruokahävikin vähentämistä ja muovipakkausten kierrätystä kertoi tekevänsä yli 80 % vastaajista. Kierrättäjien osuus oli noussut lähes 10 % viime vuoteen verrattuna.

Toiseksi eniten ilmastotekoja tehdään sähkön- ja vedenkulutukseen liittyvissä asioissa. Vastaajista 94 % kertoi sammuttavansa tarpeettomat valot ja 86 % sulkevansa sähkölaitteet, kun ne eivät ole käytössä. Viime vuonna vastaavat luvut olivat 85 % ja 80 %. Sähköä, ja myös vettä, säästettiin pesemällä täysiä koneellisia tiskejä ja pyykkejä. Energiatehokkaita lamppuja kertoi käyttävänsä 85 % vastaajista, viime vuonna luku oli 74 %.

Asumisen, liikkumisen ja kestävän kulutuksen ilmastotekoja

Asumiseen liittyvistä ilmastoteoista suosituin oli huoneiden lämpötilan alentaminen. Näin teki vastaajista 71 %, viime vuonna luku oli 64 %. Yli puolet vastaajista lämmittää kotiaan varaavalla takalla, tämä laski muutamalla prosentilla viimevuotisesta.  Ilmalämpöpumpun ilmoitti hankkineensa 55 % vastaajista, viime vuonna luku oli 41 %.

Liikkumiseen liittyvistä ilmastoteoista nousi esiin auton moottorin esilämmittäminen pakkaslukemien mukaan sekä autoilun vähentäminen – samalla matkalla hoidetaan monta asiaa. Molemmat olivat nousseet muutaman prosentin viimevuotisesta. Lentomatkailua oli vähentänyt 48 % vastaajista, mikä oli lähes 10 % enemmän kuin viime vuonna. Lähimatkailukohteita kertoi suosivansa kolmasosa vastaajista, mikä oli muutaman prosentin vähemmän kuin viime vuonna.

Kestävän kulutuksen kohdassa vastaajat kertoivat ostavansa laadukkaita ja kestäviä tuotteita. Jos tuote rikkoutuu, niin vajaa kaksi kolmasosaa vastaajista pyrkii selvittämään tuotteen korjausmahdollisuuden ennen kuin ostaa uuden.

Ruokavalintoihin liittyviä tekoja vastaajista oli tehnyt noin puolet, muutamia prosentteja enemmän kuin viime vuonna.

Ilmastoteot koettiin hintaviksi

Suurimpana syynä siihen, että vastaajat eivät voi tehdä haluamiaan ilmastotekoja ovat taloudelliset syyt. Ekologisuus koettiin hintavaksi. Moni vastaajista asentaisi aurinkopaneelit tai hankkisi ilmalämpöpumpun, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Luomu-, lähi- ja kasvisruokaa syötäisiin enemmän, mikäli se olisi halvempaa.

Ympäristöystävällisemmän auton hankinta koettiin liian kalliina vaihtoehtona toteuttaa. Vastaajat käyttäisivät myös enemmän julkista liikennettä, jos se olisi toimivampi ja edullisempi.

Nuoria aktivoitiin vastaamaan räätälöidyllä kyselyllä

Myös tänä vuonna haluttiin aktivoida myös nuoret pohtimaan ja kertomaan mielipiteitä ilmastoasioita. Yläasteen- ja toisen asteen oppilaille lähetettiin nuorisovaltuuston kanssa räätälöity ilmastotyökysely Wilman kautta.

Oppilailta saatiin huikeat 161 vastausta. Tämän kyselyn tuloksista tiedotetaan myöhemmin, yleisesti ottaen vastaukset olivat samansuuntaisia kuin muidenkin asukkaiden.

Oletko jo tutustunut ilmastotietoa ja vinkkejä sisältävään ilmastotyö-sivustoon? Sieltä löydät myös tämän asukaskyselyn tuloksista yksityiskohtaisemmin kertovan raportin.

Takaisin listaukseen