Ajankohtaista

Asuminen, Ilmastotyö, Jätehuolto, Liikenne, Nurmijärven Sähkö, Siistiksi, Sähkö

Ilmastotyökysely kuntalaisille – kerro ilmastoteoistasi ja toiveistasi

30.3.2022

Kotitalouksilla on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä, koska kasvihuonepäästöistä noin kaksi kolmasosaa muodostuu kotitalouksien kulutuksesta. Kunta haluaa tänään avautuneessa ilmastotyökyselyssä tietää, millaisia ilmastotekoja kuntalaiset tekevät, ja millaisia tekisivät, jos se olisi mahdollista. Vastaukset auttavat kuntaa kehittämään ja suuntaamaan oikeaan suuntaan omaa ilmastotyötään, sekä tukemaan ja mahdollistamaan kuntalaisten arjessa tekemiä ilmastotekoja. Ilmastotyökyselyyn voi vastata 18.4. asti.

Kyselyn teemoina sähkö, vesi, asuminen, liikkuminen ja kierrätys

”Ilmastotyökysely tehtiin viime vuonna ensimmäistä kertaa. Saimme ilahduttavan paljon vastauksia, ja myös hyviä ideoita, miten kunta voisi kehittää ja mahdollistaa ilmastoystävällisemmän ympäristön nurmijärveläisille. Toivottavasti tänäkin vuonna kuntalaiset innostuvat vastaamaan kyselyyn”, sanoo kunnan ympäristöasiantuntija Mari Mäkelä.

”Kuntalaiset esittivät vastauksissaan toiveen, että kunta antaisi enemmän tietoa ilmastoasioista. Toiveiden perusteella järjestimme esimerkiksi kolme asukastilaisuutta, joiden aiheina olivat kodin jätteiden lajittelu, vastuullinen ruoka ja energian säästäminen”, lisää Mäkelä.

Ilmastotyökyselyssä kartoitetaan, millaisia ilmastotekoja kunnan asukkaat tekevät omassa arjessaan ja millaiset ilmastotyöasiat yleensä koetaan tärkeiksi. Kyselyn teemat liittyvät sähkön- ja vedenkulutukseen, asumiseen, liikkumiseen ja matkustamiseen, kierrätykseen ja kestävään kulutukseen.

Vastaajilta toivotaan myös vastauksia siihen, millaisia ilmastotekoja he tekisivät, jos se olisi mahdollista ja mikä estää niiden tekemisen. Kunta haluaa myös tietää, mihin suuntaan ilmastotyötä tulisi kunnassa ohjata ja mihin asioihin kunnan tulisi keskittyä.

Vastaa kyselyyn ja osallistu arvontaan!

Ilmastotyökyselyyn voi vastata 30.3.–18.4. välisenä aikana. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä yksittäistä vastaajaa voi yhdistää tuloksiin.

”Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan Nurmijärven Sähkön energianeuvojan vapaavalintainen palvelu sekä kolme ResQ-Clubin 20 euron lahjakorttia. ResQ-Club on palvelu, jonka avulla on helppo vähentää hävikkiruoan määrää ostamalla alueen ravintoloilta ylijäämäruokaa puoleen hintaan. Kunnan Aleksia-liikelaitoksen ravintolat ovat esimerkiksi mukana toiminnassa”, kertoo Mäkelä.

Kunnan ilmastotyö-sivustolta tietoa ja vinkkejä

Nurmijärven kunta on pyrkinyt omassa toiminnassaan ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä. Kunnassa on tehty erilaisia ilmastotekoja hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Kunnan tekemiä ilmastotekoja sekä hankkeita ja sitoumuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on esitelty kunnan verkkosivujen Ilmastotyö-sivustolla.

Ilmastotyösivustolta löytyy viime vuoden kyselyn tuloksien lisäksi kuntalaisille tietoa ja vinkkejä oman hiilijalanjäljen pienentämiseen. Kannattaa käydä tutustumassa!

Takaisin listaukseen