Ajankohtaista

Asuminen, Avustukset, Ilmastotyö, Nuoriso, Nurmijärven Kodit, Opetus ja koulutus, Siistiksi, Yhdistykset, Yritykset

Ilmasto-osaavat nurmijärveläiset ja yritykset – Nurmijärven ilmastokummit -hanke

29.11.2023

Nurmijärven kunta sai ympäristöministeriön rahoituksen ilmastohankkeelleen, joka käytetään nurmijärveläisten yritysten ilmastotyön kehittämiseen, kotitalouksien kestävien elämäntapojen parantamiseen sekä ympäristökasvatukseen yläkouluissa. Hanke kestää 15.9.2024 saakka. Yritysten rekrytointi mukaan yritysverkostoon on jo aloitettu, ja kotitalouksien rekrytointi alkaa lähipäivinä.

Hankkeen kohderyhminä alueen yritykset, kotitaloudet ja yläkoululaiset

Hankkeen virallinen nimi on Ilmasto-osaavat nurmijärveläiset – yritysten, asukkaiden ja oppilaitosten osallistaminen ilmastotyöhön, mutta ns. työnimenä on Nurmijärven Ilmastokummit -hanke.

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotitalouksien ja yritysten ymmärrystä omista vaikutusmahdollisuuksistaan päästöjen vähentämisessä, sekä madaltaa kynnystä vaikuttavien toimien tekemiseen hankkeessa luotavien verkostojen tuella.

Hankkeella on kolme kohderyhmää, ja tarkoituksena on tukea ilmastotyöhön ryhtymistä konkreettisesti

1) perustamalla yritysten ilmastotyöryhmän

2) järjestämällä asukkaille kestävien elämäntapojen kiihdyttämöjä

3) kouluttamalla mm. opettajia fasilitoimaan yläkoululaisille ilmastopalapeliä

Kotien hiililjalanjälki pienemmäksi

Hankkeen ns. kiihdyttämöihin rekrytoidaan yhteensä 50 kotitaloutta, jotka kokeilujakson aluksi kartoittavat arjen elämäntapojaan mittaamalla hiilijalanjälkensä, ja sen jälkeen valitsevat itselleen omaa hiilijalanjälkeä vähentävät toimenpiteet välittömästi sekä vuoteen 2030 mennessä.

Kotitaloudet osallistuvat lisäksi kahteen työpajaan, kokeilujakson alussa ja lopussa. Ensimmäisessä työpajassa hyödynnetään ilmastopalapeliä, jonka avulla on helppo valita itselleen tehokkaimmat tavat pienentää hiilijalanjälkeä välittömästi ja vuoteen 2030 mennessä.

Ensimmäinen kiihdyttämö järjestetään jo tammi-helmikuussa 2024,  ja toinen maalis-huhtikuussa.

Nurmijärven Kodit Oy on vahvasti mukana hankkeessa, rekrytoiden esimerkiksi omia asukkaitaan mukaan kiihdyttämöihin kestävien elämäntapojen saavuttamiseksi.

Yritysverkostossa tietoa, tukea ja yhteistyötä ilmastoasioihin

Nurmijärven tulisi olla hiilineutraali vuonna 2030, ja tavoitteen saavuttamiseksi alueen yrityksille ja muille sidosryhmille perustetaan ilmastotyöverkosto. Verkosto tulee kokoontumaan 4–5 kertaa vuoden 2024 aikana. Ensimmäinen yritystapaaminen on tammikuussa, ja seuraavat ovat suunnitteilla maalis- ja toukokuussa.

Verkostossa määritellään yhteisiä ilmastotyön tavoitteita ja pohditaan keinoja niiden saavuttamisessa. Ensin kunta kerää tietoja yritysten toiveista ja tarpeista verkostoyhteistyölle avoinna olevalla kyselyllä. Kyselyyn pääset vastaamaan tästä.

Tavoitteena on jatkuva ja monistettava toimintamalli, jota kunta organisoi hankeajan jälkeen. Työskentelytavan kehittäminen kunnan ja yritysten yhteistyönä tukee yrityksiä palvelevan verkoston kehittämistä myös tulevaisuudessa. Työryhmä voi toimia jatkossa kuntarajojen yli.

Nuorille tietoa ja keinoja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseen

Yläkouluikäisille ilmastoasioita esitellään ja opetetaan ilmastopalapelin avulla. Opetustyön tueksi opettajille ja nuorisotyöntekijöille järjestetään ilmastopalapelin fasilitointikoulutus maaliskuussa.

Ilmastopalapelin pelaamisen tavoitteena on nuorten ja kotien tietämyksen lisääminen ilmastoasioista ja omien elämäntapojen vaikutuksista niihin. Pelissä valitaan hiilijalanjälkeä pienentäviä tekoja, suunnitellaan näiden toteutusta ja pohditaan myös yhteiskunnan muutosta.

Ilmastopalapelejä hankitaan sekä käytettäväksi luokissa että lainattavaksi kirjastoista. Ilmastopalapelin käyttö otetaan mahdollisuuksien mukaan opetusohjelmaan.

Nurmijärven ilmastokummit -hankkeen eri osa-alueista ja etenemisestä uutisoidaan kunnan viestintäkanavissa. Hankkeella on myös oma sivu kunnan ilmastotyösivustolla, https://www.nurmijarvi.fi/teemasivut/ilmastotyo/ilmastokummit-hanke/, joka täydentyy koko ajan hankkeen edetessä.

Takaisin listaukseen