Ajankohtaista

Avustukset

Hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset haettavana vuonna 2022

4.3.2022

Nurmijärven hyvinvointilautakunta julistaa haettavaksi vuoden 2022 talousarvioon varatuista määrärahoista myönnettävät avustukset.

Hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset haetaan sähköisesti Nurmijärven
kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta osoitteessa https://solmu.nurmijarvi.fi/avustukset

Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi.

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustuksen yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Kaikkiin avustuksiin sovelletaan Nurmijärven kunnanhallituksen 29.1.2018 § 25 päättämiä avustuksen myöntämisen periaatteita: Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet. Tämän lisäksi on hyvinvointilautakunta erikseen määritellyt tarkemmat avustusten myöntämisperusteet, jotka on kuvattu kunkin avustuslajin kohdalla.

HYVINVOINTIA JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 26.1.2021 § 7 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Avustuksilla edistetään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Hakuaika on 14.3.-31.3.2022.

Kaikki avustussäännössä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/avustushaku

Lisätietoja antaa hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

LIIKUNTAJÄRJESTÖILLE MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.1.2020 § 3 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2022 on yhteensä 218 000 euroa.

Tila-avustuksen osuus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista. Koronasta johtuen voidaan perustellusta syystä nostaa avustusosuutta. Tila-avustusta myönnetään jäähallin, lämmitettävän tekonurmikentän, Arkadian hallin ja kunnan ulkopuolisten liikuntatilojen vuokriin.

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen.
Hakuaika on 14.3.-31.3.2022.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta
osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/avustushaku

Lisätietoja antaa hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

KULTTUURIAVUSTUKSET

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nurmijärveläisille yhdistyksille ja muille toimijoille hyvinvointilautakunnan 25.1.2022 § 3 hyväksymän kulttuuriavustussäännön mukaisesti. Avustusmääräraha on 19 300 euroa. Kulttuuriavustusta voi hakea tapahtumien järjestämiseen ja muuhun kulttuuritoimintaan sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Taide- tai kulttuurialan yhdistys voi hakea myös ohjaaja-avustusta
ja vuokra-avustusta. Ammattitaiteilijat voivat hakea taiteilija-apurahaa ja 18–29-vuotiaat taiteenopiskelijat stipendiä. Avustus on luonteeltaan kohdeavustusta. Hyvinvointilautakunta kannustaa hakijoita ottamaan avustettavassa toiminnassa huomioon Minä elän! -merkkivuoden teemat mahdollisuuksien mukaan, mutta
avustusta myönnetään myös muulle toiminnalle. Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa kulttuuriavustussäännöstä, johon hakijan tulee tutustua ennen hakemuksen tekemistä.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta
osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/avustushaku/

Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet.

Hakuaika on 14.3.-31.3.2022.

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506.

NUORISOYHDISTYKSILLE MYÖNNETTÄVÄT AVUSTUKSET

Avustuksia myönnetään nurmijärveläisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille hyvinvointilautakunnan 21.1.2020 § 2 hyväksymän nuorisoyhdistysten avustusohjeen mukaisesti.

Toiminta-avustuksiin varattu määräraha on 24 500 euroa, hakuaika on 14.3.-31.3.2022. Kohdeavustuksiin varattu määräraha on 7 000 euroa, ensimmäinen hakuaika on 14.3.-31.3.2022 ja toinen hakuaika päättyy 30.9.2022.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/avustushaku

Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö, puh. 040 317 2060.

Kunnan kuulutukset löytyvät osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/kuulutukset

Nurmijärvi 1.3.2022
HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Takaisin listaukseen