Ajankohtaista

Hyvinvointi, Kaavoitus, Liikunta, luonto, Matkailu, Minä Elän!, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Päätöksenteko, Seitsemän veljestä 150

Hirmunojan luonnonsuojelualueen perustaminen kunnianosoitus Aleksis Kivelle

10.10.2022

Tänään Aleksis Kiven päivänä on kunnanhallituksen päätettävänä luonnonsuojelualueen perustaminen Hirmunojan alueelle. Luonnonsuojelualueen läpi kulkee Seitsemän veljeksen vaellusreitti, ja asiaan kytkeytyy myös kaksi 150-vuotisjuhlavuotta. Alueen perustamisesta tehty valtuustoaloite tehtiin vuonna 2020, joka oli Seitsemän veljeksen julkaisemisen 150-vuotisjuhlavuosi. Tänä vuonna Kiven kuolemasta tulee 150 vuotta.

Luonnonsuojelualueella moninaiset siteet Aleksis Kiveen

”Luonnonsuojelualueessa itsessään ja sen perustamisessa on monia vahvoja siteitä Aleksis Kiveen. Ensinnäkin Seitsemän veljeksen ulkoilureitti kulkee alueen läpi. Lisäksi siihen liittyvät ajankohdat osuvat oivasti kahdelle eri 150-vuotisjuhlavuodelle. Valtuustoaloite tehtiin vuonna 2020, jolloin oli Seitsemän veljeksen julkaisemisen 150-vuotisjuhlavuosi. Tänä vuonna Aleksis Kiven kuolemasta tulee 150 vuotta, ja juhlavuoden teemana on ”Minä elän”, kertoo yleiskaavapäällikkö Anita Pihala.

”Ja on tosi hienoa, että tämä saatiin päätöksentekoon juuri Aleksis Kiven päivänä. Nämä kaikki yhdessä vahvistavat kuvaa siitä, että olemme todellakin Aleksis Kivi pääkaupunki”, toteaa Pihala ylpeänä.

Miksi juuri Hirmunoja?

Nurmijärven Vihreä valtuustoryhmä teki valtuustoaloitteen 8.12.2020 luonnonsuojelualueen perustamisesta.

”Lähdimme tämän pohjalta kartoittamaan mahdollisia alueita. Haimme alueita, joilla on suojeltavia luontoarvoja sekä kytkös Seitsemään veljekseen.  Lisäksi edellytimme, että se on saavutettava sekä kunnan omistamalla maalla. Luonnollisesti otettiin myös huomioon luonnonsuojelualueen perustamisen liittyviä yleisiä edellytyksiä” kertoo Pihala.

Hirmunojan valikoitumisen perusteina olivat, että

  • alue täydentää jo olemassa olevaa suojelualuetta, mikä lisää suojelualueen merkittävyyttä
  • alueen läpi kulkee Seitsemän veljeksen reitti
  • alueen kasvillisuus on suurruoholehtoa ja saniaislehtoa, ja ojaan laskevat rinteet ovat lehtomaista kangasta sekä tuoretta lehtoa
  • Hirmunoja on luonnontilainen uoma, jonka varrella esiintyy paikoitellen lahopuustoa

 

Luonnonsuojelualueen perustaminen menee vielä valtuuston hyväksyttäväksi, riippuen kunnanhallituksen päätöksestä. Myönteisten päätösten jälkeen toimitetaan hakemus luonnonsuojelualueen perustamisesta ELY-keskukselle, joka tekee päätöksen luonnonsuojelualueen perustamisesta ja antaa aluetta koskevat suojelumääräykset.

Kunnanhallituksen esityslista 10.10.2022, Hirmunojan perustaminen

Takaisin listaukseen