Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Kuntastrategia, Päätöksenteko, strategia, Valtuusto

Hallitus hyväksyi strategian vision, toimintaperiaatteet ja strategiatyön tavoitteet – valtuuston kokouksessa 15.12.

8.12.2021

Nurmijärven kuntastrategian laadintatyö on edennyt ensimmäisen vaiheen päätöksentekoon. Kunnanhallitus käsitteli asiaa kokouksessaan tiistaina 7.12. Kunnanhallitus esittää eteenpäin kunnanvaltuustolle, että kunnan visioksi asetettaisiin Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Toimintaperiaatteiksi esitetään Asukas- ja asiakaslähtöisyyttä, vastuullisuutta ja rohkeutta. Kunnanvaltuuston on määrä päättää asiasta 15.12.2021. Tämän jälkeen aloitetaan strategian painopistealueiden valmistelu ja koko strategiasta on tarkoitus päättää maaliskuussa 2022.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Petri Vaulamo on tyytyväinen hallituksen eiliseen päätökseen.

”Olemme merkittävän asian äärellä. Kuntastrategiassa määritellään suunta, jota kohti kuntaamme johdetaan tämän valtuustokauden eli neljän vuoden aikana. On tärkeää, että uusi valtuusto pääsee määrittämään kurssin ja sitoutumaan siihen myös omissa päätöksissään”, Vaulamo näkee.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä pohjaesityksen sellaisenaan ja esittää valtuustolle strategian vision, toimintaperiaatteiden ja strategiatyön tavoitteiden hyväksymistä ensi viikolla 15.12.

”Strategian perusteellinen valmistelu sai yleisesti kiitosta. Eri sidosryhmät ovat päässeet osallistumaan useissa vaiheissa. Hyvässä yhteistyössä rakennettuun strategiaan on myös helppo sitoutua. Uskon, että päätöksenteko ketteröityy, kun kaikilla on yhteinen tavoite kirkkaana mielessä. Tästä on hyvä suunnata ensi viikon valtuuston kokoukseen”, Vaulamo sanoo.

Ennen kunnanhallituksen päätöstä Nurmijärven kunnan lautakunnat antoivat kommenttinsa ensimmäisen vaiheen pohjaesityksestä. Myös kunnan eri sidosryhmät kommentoivat pohjaesitystä Me tehdään Nurmijärvi -verkkokyselyn kautta. Kuntastrategian vision, toimintaperiaatteiden ja koko työn tavoitteiden työstämistä jatkettiin saatujen kommenttien pohjalta valtuuston kanssa. Elinvoimalautakunta kommentoi vielä lopullista versiota ennen päätöksentekovaihetta.

Vuoden alussa valmisteluun strategian painopistealueet

Joulukuun valtuuston kokouksen jälkeen on tarkoitus aloittaa strategian painopistealueiden valmistelu. Kuntalaiset pääsevät osallistumaan valmisteluun tammi-helmikuussa 2022. Valtuuston on tarkoitus päättää strategiasta kokonaisuudessaan maaliskuussa 2022. Joulukuussa 2021 valtuuston päätettävä olevat visio ja toimintaperiaatteet voivat vielä täsmentyä jatkovalmistelussa, kun strategian painopistealueet sisältöineen on määritelty.

”On tärkeää, että kaikki saavat mahdollisuuden tuoda näkemyksensä esille koko matkan ajan. Kun valmistelu etenee käytännönläheisemmälle tasolle eli painopisteiden suuntaan, osallistamme edelleen laajasti eri sidosryhmiä. Näen, että vaikka elämmekin kuormittavaa pandemia-aikaa sekä taloustilanteemme on haastava, yhdessä tekemisen seurauksena valmistelussa on vallinnut todella hyvä henki”, Vaulamo näkee.

Strategian on tarkoitus olla voimassa valtuustokauden eli neljä vuotta.

”Kun teemme strategian näin pitkäksi ajaksi, on tärkeää, että strategiaa voidaan tarvittaessa myös päivittää, jos toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia”, Vaulamo sanoo.

Valtuuston tarkoitus päättää visiosta ja toimintaperiaatteista 15.12.

Pohjaesitys kunnanvaltuustolle Nurmijärven kunnan visioksi

Pohjaesityksessä valtuustolle esitetään, että kunnan visioksi asetettaisiin:
Nurmijärvi – Paremman arjen ilmiö. Nurmijärveläinen yhteisöllisyys ja aktiiviset ihmiset ovat kuntamme rikkaus. Nurmijärven keskeinen sijainti, sujuvat palvelut, monipuoliset asumisen mahdollisuudet ja turvallinen asuinympäristö sekä kehittyvät elinkeinot ovat paremman arkemme perusta.

Pohjaesitys kunnanvaltuustolle Nurmijärven kunnan toimintaperiaatteiksi

Asukas- ja asiakaslähtöisyys. Tunnemme asukkaamme ja heidän palvelutarpeensa muuttavassa maailmassa. Toimimme vuorovaikutteisesti viestimällä aktiivisesti ja ennakoiden kunnan toiminnasta sekä osallistamalla merkittävissä asioissa kuntalaisia ja muita sidosryhmiä. Toimimme erilaisten sidosryhmien toiminnan mahdollistajana.

Vastuullisuus. Tarkastelemme asioita kokonaisvaltaisesti ja päätöksemme ovat aikaa kestäviä ja kunnan kokonaisedun mukaisia. Toimimme resurssiviisaasti ja saatamme kunnan talouden tasapainoon. Huomioimme ympäristö- ja ilmastonäkökulmat toiminnassamme. Työnantajana huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Rohkeus. Ennakoimme tulevaa ja mukautamme toimintaamme ajoissa. Kehitämme ennakkoluulottomasti uusia toimintamalleja. Valvomme kunnan etua tarmokkaasti eri verkostoissa.

Takaisin listaukseen