Ajankohtaista

Kaikki

Kunnanhallituksen 7.12.2021 kokouksen päätökset

8.12.2021

Nurmijärven kunnanhallituksen 7.12.2021 kokouksen päätökset syntyivät esityslistan mukaisina seuraavin poikkeuksin;

§ 302 Kehitys- ja keskusteluasiat

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus keskusteli luottamushenkilöille haettavista ansiomerkeistä.

§ 303 Etuosto-oikeuden käyttäminen tila 543-402-1-246, Kirkonkylä

Päätös:
Äänestyksen jälkeen (JAA 8 – EI 3) kunnanhallitus hyväksyi esittelijän pohjaesityksen.

Riikka Raekannas poistui esteellisenä (intressijäävi, rajanaapuri; hallintolaki 28.1 § kohta 3) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

§ 307 Periaatepäätöksen tekeminen Rajamäen kampus -hankkeen investoinnin toteutusmuodosta

Päätös:
Äänestyksen jälkeen (JAA 4 – EI 7) kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

§ 311 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan määrääminen aluevaaleihin 2022

Päätös:
Esitys hyväksyttiin täydennetyllä liitteellä.

§ 312 Edustajan valinta Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021

Päätös:
Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti valita Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.12.2021 varsinaiseksi edustajaksi Riina Mattilan ja varaedustajaksi Ritva Örlingin.

§ 314 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

Päätös:
Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi Mikko Maisin Kalevi Laineen tilalle.

Tarkastettu pöytäkirja julkaistaan kunnan kotisivuilla 15.12.2021. Linkki esityslistaan.

Takaisin listaukseen