Ajankohtaista

Kunnanhallitus, Nurmijärven Vesi, Päätöksenteko

Hallitus esittää valtuustolle: Perttulan vesiosuuskunta liitetään osaksi Nurmijärven Vesi -liikelaitosta

21.5.2024

Kunnanhallitus päätti 20.5.2024 esittää Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisesti valtuustolle, että valtuusto hyväksyy liiketoimintakaupan Perttulan vesiosuuskunnan kanssa.

Perttulan Vesiosuuskunnan kanssa on neuvoteltu sen toiminta-alueen liittämisestä osaksi Nurmijärven Veden toiminta-aluetta vuodesta 2018.

Liiketoimintakaupassa Perttulan vesiosuuskunta yhdistettäisiin osaksi Nurmijärven Vesi -liikelaitosta. Yhdistymisen tavoitteena on parantaa vesihuollon laatua ja tehokkuutta. Liiketoimintakaupan arvo on yksi euro, ja se toteutuu, kun molempien osapuolten päätökset ovat lainvoimaisia.

Ennen mahdollista liiketoimintakauppaa kyseinen vesiosuuskunta on maksanut omaisuuteen kohdistuvat lainat ja velat sekä kyseisellä vesiosuuskunnalla on vahvistettu toiminta-alue.

Liiketoimintakaupassa siirtyvä omaisuus kirjataan Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen omaisuuteen kirjanpitolainsäädännön ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti. Kaupan hyväksyminen edellyttää kunnanvaltuuston päätöstä, koska siirtyvän omaisuuden arvo on yli miljoona euroa.

Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja tausta

Nurmijärven vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2015 selvitettiin vesihuollon järjestämisen kriteerit kunnan eri alueilla sekä tulevaisuuden toimintamallit. Suunnitelman tavoitteena on muun muassa yhdistää pieniä vesihuoltotoimijoita suuremmiksi yksiköiksi, kuten Nurmijärven Vesi -liikelaitos, jotta vesihuollon laatu ja saatavuus paranevat.

Kansallisen vesihuollon ensisijainen tavoite on hyvän talousveden laadun, saatavuuden ja asianmukaisen jäteveden käsittelyn turvaaminen sekä taajamissa että haja-asutusalueilla. Lisäksi tavoitteena on edistää vesihuoltopalveluiden asianmukaista, tehokasta ja tarkoituksenmukaista hoitamista, varmistaa vesihuoltotehtävien riittävä ja oikeantyyppinen henkilöstörakenne sekä edistää asiantuntemuksen säilymistä ja kehittymistä.

Päätöksenteon aikataulu

Kunnanvaltuuston on tarkoitus päättää asiasta kokouksessaan 29.5.2024.

Vesiosuuskunnan alueella olevat kiinteistökohtaiset jätevedenpumppaamot jäisivät kiinteistöjen omaisuudeksi, eikä liitoksella ole vaikutusta nykyisiin sopimusehtoihin, lukuun ottamatta liittymismaksujen arvonlisäverollisuutta uusien liittyjien osalta.

Ramboll Finland Oy on tilattu tekemään perusmaksuselvitys, jonka perusteella perus- ja käyttömaksut yhtenäistettäisiin vastaamaan Nurmijärven Veden hintoja. Perttulan vesiosuuskunta tiedottaa asiakkaitaan muutoksista kesäkuuhun 2024 mennessä, ja muutokset astuvat voimaan heinäkuussa 2024.

Liiketoimintakaupan vaikutukset

Liiketoimintakauppa vahvistaa Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen resursseja ja mahdollistaa vesihuoltopalveluiden laadun ja tehokkuuden parantamisen. Samalla se tukee kansallisia tavoitteita vesihuollon yhdistämisestä suurempiin yksiköihin.

Takaisin listaukseen