Ajankohtaista

Koulutus, Nuoriso, Opetus ja koulutus

Haku joustavan perusopetuksen luokalle syksyksi 2023 on alkanut

13.3.2023

Ryhmä nuoria istumassa yhdessä betonisella kaiteella.

Nurmijärven kunnassa on käynnissä 14.4.2023 asti haku joustavan perusopetuksen (jopo) luokalle.  JOPO-ryhmät on tarkoitettu Nurmijärven kunnan 8.–9.-luokkien oppilaille, joilla on vaara jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta tai heillä on vaikeuksia suoriutua opinnoistaan mm. heikon koulumotivaation, alisuoriutumisen ja runsaiden poissaolojen takia. Klaukkalan jopo-luokalle voivat hakea Klaukkalan alueen oppilaat (Isoniittu, Urheilupuisto ja Mäntysalo) ja Rajamäelle otetaan oppilaita Kirkonkylästä ja Rajamäeltä.

Hakijat haastatellaan viikoilla 17 ja 18 ja valinnoista tiedotetaan toukokuun loppupuolella. Lisätietoja hakemisesta saa jopo-luokan työntekijöiltä ja oman koulun oppilashuollon henkilöstöltä. Hakulomakkeita saa oppilaan omasta koulusta ja hakulomake löytyy myös tämän sivun lopusta.

Joustava perusopetus tukee oppilasta toisen asteen koulutukseen siirtymisessä

Joustavan perusopetuksen tavoitteena on perusopetuksen oppimäärän suorittamisen lisäksi, että nuori löytää motivaation koulunkäyntiin, saa omaa osaamistaan vastaavan peruskoulun päättötodistuksen, löytää oman alan ja jatko-opiskelupaikan sekä hankkii tiedot ja taidot, joilla pärjää jatko-opinnoissa ja elämässä.

Opetus järjestetään koulussa lähiopetuksena ja osaksi työpaikoilla sekä muissa oppimisympäristöissä ohjattuna opiskeluna. Jopo-luokalla keskeinen opiskelumuoto on työssäoppiminen. Sen jaksoihin kuuluu työpaikan työtehtävien lisäksi opetussuunnitelman mukaisia opiskelutehtäviä. Työssäoppimisten tavoitteena on tehdä työelämä tutuksi käytännön kokemuksen ja tiedon kautta.

JOPO-opiskelun Avoimet ovet maaliskuussa

Jopo-opiskeluun on mahdollista tutustua Avoimet ovet -päivänä sekä Urheilupuiston koulun että Seitsemän veljeksen koulun jopo-luokilla keskiviikkona ke 29.3. klo 12–18 (oppilaat sekä vanhemmat).

Hei seiska- tai kasiluokkalainen, puristaako pulpetti?

“Jopo-luokassa saa äkkiä apua, kun pyytää. Kouluhommia joutuu kuitenkin tekemään aika paljon. Täällä on mukavan pieni ryhmä ja luokassa on paljon huumoria”, sanoo ysiluokkalainen pitkänlinjan jopolainen eli kahdeksannen ja yhdeksännen luokan jopolla ollut oppilas.

“Mukavinta on ollut kaikki ne reissut ja työssäoppimisjaksot”, jatkaa toinen jopolainen.

Vaikka koronapandemia on kurittanut myös mahdollisuuksia työpaikoilla oppimiseen, toivovat oppilaat kuitenkin niiden toteutuvan. Tyypillisesti jopo-oppilas loistaakin työpaikalla. Jopolle haetaan oppilaita, joiden sosiaaliset taidot ja käytös mahdollistavat koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen.

Oppilaan mainitsemat mukavat reissut eli opintokäynnit ja leirikoulut ovat olennainen osa jopo-toimintaa ja koulun ulkopuolella tapahtuvaa opiskelua. Kun oppilailta kysytään opintokäynneistä, saa saman vastauksen kuin yhdestä suusta, opintokäynnit ovat paras juttu.

Rajamäen jopolaisen vanhemman mukaan jopo on ”Ihan paras luokka, meidän perheen pelastus! Paljon tukea nuorelle.”  Toinen vanhempi taas suosittelee jopo-luokkaa kaikille nuorille, joilla on haasteita oppimisen kanssa ja vaikea työskennellä ja oppia isossa ryhmässä tai luokassa. Hän suosittelee myös tutustumaan ja ottamaan selvää ja kyselemään rohkeasti, mikä on jopo-luokka ja mitä se pitää sisällään. Hän toteaa, että nuoren kanssa kannattaa keskustella tästä vaihtoehdosta positiivisessa ja tsemppaavassa hengessä. Heidän nuorensa kohdalla jopo on ollut ihan paras ratkaisu, jonka perhe teki seiskaluokan keväällä.  Äidiltä putosi niin sanotusti kivi sydämeltä, kun oli niin kova huoli koulussa pärjäämisestä ja opinnoissa mukana pysymisestä.

Jopolla opiskellaan, opitaan, tsempataan, asetetaan tavoitteita ja mikä hienointa, jokaisella nuorella on yksilölliset, oman näköiset tavoitteet. Ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin kannattaa tutustua tähän vaihtoehtoon, kannustaa jopolaisen äiti.

Kenelle jopo-opiskelu sopii?

Vaikka jopo onkin pieni ryhmä, kyseessä ei kuitenkaan ole erityisluokka. Jopo-opiskelussa on tärkeää, että oppilaalla on syttynyt oma halu käydä koulua ja suorittaa peruskoulun viimeiset luokat hieman eri tavalla. Oma-aloitteisuus ja oikea asenne sekä koulutehtäviin että työssäoppimisiin ovat hyvän jopolaisen tunnusmerkkejä. Moni oppilas on kokenut hyvänä opiskelun samassa ryhmässä jokaisessa kouluaineessa.

Hakulomake joustavan perusopetuksen luokalle

Haku joustavan perusopetuksen jopo-luokille on käynnissä 13.3.-14.4.2023. Hakemukset liitteineen tulee palauttaa koululle, josta paikkaa haetaan perjantaihin 14.4.2023 klo 15 mennessä. Kaikki hakijat haastatellaan viikoilla 17 ja 18 siinä koulussa, johon oppilas hakee.

Jopohakemus 2023

Takaisin listaukseen