Ajankohtaista

Avustukset

Haettavana hyvinvointilautakunnan myöntämät avustukset vuonna 2023

7.3.2023

Nurmijärven hyvinvointilautakunta myöntää avustuksia vuoden 2023 talousarvioon varatuista määrärahoista. Avustusten hakuaika on 13.3.-31.3.2023 ja haettavana on erilaisiin tarkoituksiin kohdennettuja avustuksia.

Avustusta haetaan sähköisesti Nurmijärven kunnan Solmu-verkkoasiointipalvelun kautta osoitteessa solmu.nurmijarvi.fi/avustukset. Hakemuksen täyttäminen edellyttää rekisteröitymistä Solmun käyttäjäksi.

Kaikkiin avustuksiin sovelletaan Nurmijärven kunnanhallituksen 29.1.2018 § 25 päättämiä avustuksen myöntämisen periaatteita: Nurmijärven kunnan yhdistyksille myöntämien toiminta-avustusten yleiset periaatteet. Tämän lisäksi on hyvinvointilautakunta erikseen määritellyt tarkemmat avustusten myöntämisperusteet, jotka on kuvattu kunkin avustuslajin kohdalla.

Jos avustushakemuksen tekeminen sähköisesti tuottaa vaikeuksia, pyydämme ottamaan yhteyttä haettavan avustuksen yhteyshenkilöön. Hakuaikana annetaan opastusta ja tukea avustuslomakkeen täyttöön.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävät avustukset 

Avustuksilla edistetään eri-ikäisten nurmijärveläisten hyvinvointia ja terveyttä. Avustuksia voidaan myöntää yhdistyksille ja järjestöille. Myönnettävällä avustuksella voi kattaa avustettavan toiminnan kuluista korkeintaan 50 %. Avustusta ei myönnetä sellaiseen avustuslajiin, jota avustetaan kunnan toisesta avustuslajista. Avustusmuotoja ovat toiminta-avustus ja kohdeavustus.

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 26.1.2021 § 7 hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Määräraha vuonna 2023 on 54 000 euroa.

Hakuaika on 13.3.-31.3.2023. Kaikki avustussäännössä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta käsittelyyn.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta
osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/hyvinvointipalvelut/hyvinvoinnin-edistaminen/avustukset-hyvinvoinnin-edistamiseen/

Lisätietoja antaa liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

Liikuntajärjestöille myönnettävät avustukset 

Avustuksia myönnetään Nurmijärvelle rekisteröidylle yhdistykselle, jonka sääntöjen mukaan pääasiallisena toimintamuotona on liikunta. Tila-avustuksen osuus on noin 10 % hyväksyttävistä tilakustannuksista. Tila-avustusta myönnetään jäähallin, lämmitettävän tekonurmikentän, Arkadia-hallin ja kunnan ulkopuolisten liikuntatilojen vuokriin.

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan kokouksen 21.1.2020 § 3 hyväksymien periaatteiden mukaisesti toiminta- ja tila-avustuksina. Määräraha vuonna 2023 on yhteensä 218 000 euroa.

Kaikki avustussäännöissä mainitut liitteet tulee liittää sähköiseen hakemukseen. Hakuaika on 13.3.-31.3.2023.

Avustusten hakuun liittyvät ohjeet ja säännöt löytyvät kunnan verkkosivuilta
osoitteesta: www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset/

Lisätietoja antaa liikunta- ja hyvinvointipäällikkö, puh. 040 317 2050.

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustusta voi hakea tapahtumien järjestämiseen ja muuhun kulttuuritoimintaan sekä kulttuuriperinnön vaalimiseen. Taide- tai kulttuurialan yhdistys voi hakea myös ohjaaja-avustusta ja vuokra-avustusta. Ammattitaiteilijat voivat hakea taiteilija-apurahaa ja 18–29-vuotiaat taiteenopiskelijat stipendiä. Avustus on luonteeltaan kohdeavustusta.

Harkinnanvaraista avustusta voidaan myöntää nurmijärveläisille yhdistyksille ja muille toimijoille hyvinvointilautakunnan 25.1.2022 § 3 hyväksymän kulttuuriavustussäännön mukaisesti. Avustusmääräraha on 16 100 euroa.

Hakemukseen tulee liittää avustushakemuslomakkeessa mainitut liitteet. Hakuaika on 13.3.-31.3.2023. Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa
kulttuuriavustussäännöstä, johon hakijan tulee tutustua ennen hakemuksen tekemistä.

Kulttuuriavustussääntö löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/kulttuuri-ja vapaa-aika/kulttuuri/avustukset/

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö, puh. 040 317 2506.

Nuorisoyhdistyksille myönnettävät avustukset

Avustuksia myönnetään nurmijärveläisille nuorisoyhdistyksille ja nuorten toimintaryhmille hyvinvointilautakunnan 24.1.2023 § 5 hyväksymän nuorisoyhdistysten avustussäännön mukaisesti.

Toiminta-avustuksiin varattu määräraha on 24 500 euroa ja kohdeavustuksiin varattu määräraha on 7 000 euroa. Hakuaika on 13.3.-31.3.2023.

Yksityiskohtaiset tiedot avustuskriteereistä ja hakukelpoisuudesta saa nuorisoyhdistysten avustussäännöstä, joka löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta:
www.nurmijarvi.fi/kuntalaisen-palvelut/lasten-nuorten-ja-perheiden-palvelut/nuorena-nurmijarvella/vaikuta/nuorisojarjestot/nuorisojarjestojen-avustukset/

Lisätietoja antaa nuorisopäällikkö, puh. 040 317 2060.

Takaisin listaukseen