Ajankohtaista

Kaavoitus, Lautakunnat, Maankäyttö, Päätöksenteko, Tontit, Yritykset

Eteläisen Ilvesvuoren työpaikka-alueen asemakaavan muutosehdotus nähtäville

4.10.2023

Asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta käsitteli eilen 3.10. Ilvesvuori Eteläisen korttelin asemakaavamuutosehdotusta, ja päätti asettaa sen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi, 19.10.-17.11.2023.

Asemakaavaa muutetaan vastaamaan paremmin elinkeinoelämän tarpeita päivittämällä korttelialueen käyttötarkoitusta, vähentämällä rakennusoikeutta ja suurinta sallittua kerroslukua. Samalla ajantasaistetaan kaavamerkintöjä ja -määräyksiä muun muassa kaupunkikuvan sekä ilmastovaikutusten osalta.

Ehdotuksessa kaksi tonttia muutettaisiin toimitilarakennusten korttelialueeksi, jolloin alueelle saa rakentaa toimisto-, teollisuus- ja varastorakennuksia. Aiempi käyttötarkoitus oli liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) sekä toimitilarakennusten korttelialue (KTY).

Asemakaavamuutoksesta esitettiin kolme lausuntoa

Asemakaavamuutoksen vireilletulo ja valmisteluvaiheen aineisto olivat nähtävillä 2.2.-3.3.2023 välisenä aikana. Nähtävilläoloaikana asemakaavamuutoksesta esitettiin 3 lausuntoa. Mielipiteitä ei saatu.

Lausunnot saatiin Uudenmaan ELY-keskukselta, Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta sekä Nurmijärven Sähköverkko Oy:ltä. Kuusi tahoa ilmoitti, ettei heillä ole lausuttavaa kaavahankkeeseen. Lausunnot ja niihin laaditut vastineet esitetään vuorovaikutusraportissa, joka on esityslistalla olevan kaava-aineiston liitteenä.

Nyt nähtäville tulevaan asemakaavamuutosehdotukseen on tarkennettu kaavamääräyksiä ja lisätty esimerkiksi ilmastovaikutusten arviointi saatujen lausuntojen perusteella

Asemakaavamuutosehdotuksen materiaalit löytyvät asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan 3.10.2023 esityslistalta.

Takaisin listaukseen