Ajankohtaista

Alkuluokka, Lapset, Lautakunnat, Opetus ja koulutus, Päätöksenteko

Esiopetuksen paikat päätetty lukuvuodeksi 2024–2025 – lue lisää sivistyslautakunnan päätöksistä

18.12.2023

Sivistyslautakunnan tämän vuoden viimeisessä kokouksessa 14.12.2023 päätettiin muun muassa esiopetuksen järjestämispaikoista lukuvuodeksi 2024–2025, vahvistettiin esiopetusryhmien minimikoot ja päätettiin Syrjälän koulun oppilaaksiottoalueen muuttamisesta avoimeksi.

Sivistyslautakunnan kokouksen 14.12. päätökset tehtiin esityslistan mukaisina pienin muutoksin. 

Esiopetuksen järjestäminen lukuvuonna 2024–2025

Sivistyslautakunta päätti, että lukuvuonna 2024–2025 esiopetusta järjestetään 12 päiväkodissa ja osa varhaiskasvatuksen esiopetusryhmistä toimii koulujen tiloissa. Lisäksi Lukkarin ja Maaniitun kouluilla toimivat esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestämisen toimipaikat. Päätös esiopetuksen järjestämispaikoista koskee lukuvuoden 2024–2025 järjestelyjä ja päätökset esiopetuksen paikoista tehdään vuosittain.

Valtuuston marraskuisen päätöksen mukaisesti kunnassa luovutaan alkuluokkatoiminnasta ja sen myötä esiopetuksen järjestäminen päättyy Vendlaskolanissa sekä Valkjärven, Metsäkylän, Karhunkorven ja Palojoen kouluissa lukuvuoden 2024–2025 alussa. Näiden koulujen tulevien oppilaiden esiopetus järjestetään mahdollisuuksien mukaan sijainniltaan parhaassa mahdollisessa esiopetusyksikössä.

Lukuvuodeksi 2024–2025 Palojoen koulun esioppilaat siirtyvät Lukkarin koululle, Karhunkorven koulun esioppilaat osittain Maaniitun koululle ja osittain Nukarin päiväkodille, Valkjärven koulun esioppilaat siirtyvät Uotilan koululle ja Metsäkylän koulun esioppilaat Haikalan päiväkodille. Lisäksi ruotsinkielisen Vendlaskolanin esioppilaat siirtyvät Daghemmet Äppelgårdenin tiloihin.

Esiopetusryhmien suunnittelussa lähtökohtana on tilojen tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö, esiopetuksen ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteensovittaminen sekä esiopetuksen järjestämistä tukevan ja oppimisen kannalta toimivan kokoisten lapsiryhmien muodostaminen.

Esiopetukseen lukuvuodelle 2024–2025 ilmoittaudutaan Nurmijärvellä 15.1.–22.1.2024 välisenä aikana. Ilmoittautumisen jälkeen kunta osoittaa lapsen esiopetuspaikan. Lapselle osoitettu esiopetuspaikka ei määrittele lapsen tulevaa koulua.

Syrjälän koulun oppilaaksiottoalue muuttuu avoimeksi 1.1.2024

Sivistyslautakunnassa käsiteltiin Valkjärven ja Syrjälän koulujen lukittujen oppilaaksiottoalueiden muuttaminen avoimiksi alueiksi.  Lautakunta päätti Syrjälän koulun oppilaaksiottoalueen muuttamisesta avoimeksi oppilaaksiottoalueeksi 1.1.2024 alkaen. Valkjärven koulun osalta sivistysjohtaja muutti esitystään ja lautakunta päätti muutosesityksen mukaisesti, että Valkjärven koulun lukittu oppilaaksiottoalue säilyy ennallaan.

Alakoulujen oppilaaksi ottaminen perustuu nk. lukittuihin ja avoimiin oppilaaksiottoalueisiin. Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Lukittujen alueiden välisillä avoimilla alueilla asuvien oppilaiden lähikoulun osoittamista valmistelevat aluerehtorit sivistyslautakunnan määrittelemien lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteiden mukaisesti.

NUUKA-päätöksen yhteydessä on päätetty, että oppilaiden ohjautumista eri kouluihin on jatkoselvitettävä. Tämän selvityksen yhteydessä arvioidaan muutostarpeet lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteisiin.

Sivistyslautakunta päätti valtuuttaa viranhaltijat tekemään teknisen muutoksen lähikoulun osoittamisen ja oppilaaksi ottamisen periaatteisiin seuraavasti: Kullekin alakoululle on määritelty lukittu oppilaaksiottoalue, jolla asuville oppilaille osoitetaan lähikouluksi kyseinen koulu. Poikkeuksena tästä on Syrjälän koulu, jonka lukittu oppilaaksiottoalue on muutettu avoimeksi alueeksi 1.1.2024 alkaen.

Syrjälän koulun kohdalla perusteita oppilaaksiottoalueen muutokseen oli useita. Harjulan ja Syrjälän alueiden laskeva oppilasmäärä on aiheuttanut tilanteen, jossa molemmat alueen koulut eivät voi jatkossa olla kaksisarjaisia. Lisäksi Syrjälän koulussa on niin vakavia sisäilmaongelmia, että koulun toiminta siirretään väistötiloihin lukuvuoden 2024–2025 alussa. Parhaillaan tehtävissä Klaukkalan minipalveluverkkotyön vaihtoehtotarkasteluissa Syrjälän koulua ei olla säilyttämässä omana hallinnollisena yksikkönään, vaan koulun oppilaat siirtyisivät tulevaisuudessa opiskelemaan muihin alueen kouluihin.  Oppilaita ohjataan jatkossa enemmän Harjulan kouluun, jolloin koulun kaksisarjaisuus turvataan myös jatkossa.

Takaisin listaukseen