Ajankohtaista

Ilmastotyö, Katujen kunnossapito, Näin Nurmijärvi rakentuu blogi, Sähkö, Tilakeskus

Energiatehokkuussopimuksen kausi on puolivälissä – tavoitteista saavutettu 30 %

29.6.2022

Kunta on sitoutunut energiatehokkuussopimukseen, jossa tavoitteena on 7,5 % energiansäästö vuosina 2017–2025. Energiatehokkuussopimus koskee muun muassa kunnan hallinnassa olevien rakennusten, katuvalaistuksen, vesihuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä. Kunta raportoi vuosittain Motivalle toteutetut energiatehokkuustoimenpiteet sekä vuosittaisen energiankulutuksen, ja tulokset julkaistaan seuraavan vuoden kesänä.

LED-valaistusta, kiinteistötekniikan uusimista, kulutuksen seurantaa ja ekotukitoimintaa vuonna 2021

Vuoteen 2021 mennessä, kun ollaan sopimuskauden puolessa välissä, on saavutettu 1446 MWh:n vuotuinen säästö, mikä vastaa 30 % kokonaistavoitteesta. Vuoden 2021 toimenpiteistä säästöä kertyi hieman yli 200 MWh.

Vuoden 2021 aikana energiatehokkuuden parannustoimenpiteinä on muun muassa muutettu katuvalaistusta LED-valaistukseksi ja uusittu Nurmijärven Yhteiskoulun Mikkola-rakennuksen kiinteistötekniikkaa. Lisäksi on jatkettu kiinteistökohtaisen kulutuksen seurannan sekä poikkeamiin reagoinnin toimintamallin kehittämistä.

Energiatehokkuutta voidaan parantaa myös muuttamalla käyttäjien kulutustottumuksia. Kunnassa on toiminnassa ekotukihenkilötoiminta, ja tällä hetkellä seitsemässä kunnan kiinteistössä on koulutettu ekotukihenkilö. Ekotukihenkilöt seuraavat kiinteistön energiankulutusta, sekä neuvovat ja tukevat käyttäjiä, jotta kiinteistön energiantehokkuutta saataisiin parannettua.

Lisätietoa kunnan ilmastoteoista.

Takaisin listaukseen