Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Yhteisöllisyys lisää turvallisuutta

15.11.2019

Yhteenkuuluvuus, yhteisöllisyys, yhteisyys, me-henki, luottamus, motivaatio, osallisuus, sitoutuminen ja läheisyys. Tässä lista voimasanoja, joita olen ajatellut paljon viime aikoina. Paikallinen yhteisöllisyys on tehokas tapa parantaa asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja sen on tutkimusten mukaan todettu myös ehkäisevän rikoksia.

Klaukkalassa pidettiin viikko sitten kunnan ensimmäinen yhteisöfoorumi, johon oli kutsuttu laaja joukko alueen toimijoita, kuten yhdistyksiä, poliisi, nuorisotoimi, koulut. Tilaisuuden tarkoitus oli koota eri toimijoita saman pöydän ääreen keskustelemaan alueen tilanteesta ja ideoida yhteisöllisyyttä lisääviä toimia.

Yhteisöllisyys lähtee pienistä asioista – läsnäolosta, tervehtimisestä, silmiin katsomisesta, juttelemisesta, välittämisestä ja yhdessä tekemisestä. Ja tätähän meillä monella arki on. Tervehdimme naapureita. Vaihdamme kuulumisia. Voimme tarvittaessa auttaa lumen työntämisessä tai pitää silmällä reissussa olevan perheen taloa. Nämä pienet asiat ovat äärimmäisen tärkeitä ja avain isompiin asioihin. Yhteisöllisyyden lisääminen on yksi keskeinen tavoite esimerkiksi kansallisessa rikoksentorjuntaohjelmassa.

Viime vuonna Klaukkalan alueella toteutetun yhteisötutkimuksen mukaan keinoja yhteisöllisyyden lisäämiseksi ovat mm:

  • Enemmän välittäviä aikuisia nuorten ympärille, kouluissa ja vapaa-ajalla
  • Osallisuuden helpottaminen eri tavoin
  • Mahdollisuuksia ja alustoja osallistumiselle ja verkostojen rakentamiselle
  • Pidetään parempaa huolta julkisista tiloista sekä infrastruktuurista

Viime viikon tilaisuudessa syntyi roppakaupalla hyviä ideoita siitä, minkälaisia konkreettisia toimia eri tahot voisivat järjestää. Esimerkkinä mm. kyläkävelyt, vapaaehtoistoiminnan koulutus, uusien kuntalaisten tietopaketti, kertsin nuorten joululaulukeikka, kimppakyytialusta internetiin ja positiivisten asioiden uutisointi somessa.

Klaukkalan yhteisöfoorumi on hyvä työskentelymalli, jota voidaan soveltaa muuallakin. Usein parhaita tapoja toimia ovat kuitenkin erilaiset tempaukset ja talkoot – asiat jotka syntyvät yhteisöistä luontevasti. Upeita tilaisuuksia ovat olleet erilaiset ploggaukset sekä roskienkeruut, kylätapahtumat, syödään yhdessä -tilaisuudet ja muut. Kannustankin kaikkia tahoillaan ideoimaan sitä, miten voisimme yhdessä entisestään parantaa hyvinvointiamme, viihtyisyyttämme ja turvallisuuden tunnettamme. Otamme myös kunnassa mielellämme vastaan erilaisia ideoita.

Kevään aikana kunta järjestää jälleen asukasiltoja eri puolilla kuntaa, joissa on tilaisuus keskustella ajankohtaisista aiheista. Näiden ajankohdista tiedotetaan lähiaikoina.

Yhteisöllisyyshän on monella tavalla jo nyt meidän nurmijärveläisten vahvuus, mutta se ei pysy eikä parane, jos siitä ei pidetä huolta. Välitetään toisistamme ja välitetään Nurmijärvestä.

Kerätään roskia luonnosta

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä