Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Vuosikymmenen alku houkuttelee katsomaan horisonttiin – mitä siintää tulevaisuudessa?

10.1.2020

Sitra julkaisi tällä viikolla tuoreet megatrendit, joiden he ovat analysoineet vaikuttavan tässä ajassa ja heijastuvan tulevaisuuteen. Alla muutamia pohdintoja kolmen kärkitrendin näkökulmasta.

Yksi isoista trendeistä on ekologisuus, ilmastoon ja ympäristöön liittyvät asiat. Äärimmäiset sääolot, resurssien ylikulutus, ilmaston lämpeneminen ja jätteiden määrän kasvu ovat osa megatrendiä.

Nurmijärven kunnan kannalta jäin miettimään erityisesti tuota jätekysymystä. Suomessa tuotetaan keskimäärin jätettä 1,4 kg per henkilö joka ikinen päivä. Maailmassa tämä luku on keskimäärin 0,7 kg. Jätteen määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2050 mennessä 75 %.

Tässä on mielestäni asia, joka on syytä meilläkin ottaa entistä tiukemmin agendalle – sekä jätteen vähentämisen että kierrätysmahdollisuuksien lisäämisen näkökulmista. Erilaiset alustat lisäävät mahdollisuuksia mm. jakamiseen ja liisaamiseen. Myös korjaaminen on taas nousussa. Oma tuntumani on, että pienillä teoilla voisimme saada lopulta paljonkin aikaiseksi, ja että yhä useammalla on haluja ja intoa esimerkiksi kierrätykseen, jos se vain tehdään riittävän helpoksi ja sujuvaksi arjen kiireiden keskellä.

Toinen trendi, jonka Sitra nosti esiin, on väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen. Tähän liittyviä kysymyksiä ovat me vastaan ne -ajattelu, lasten ja nuorten ryhmän muuttuminen vähemmistöksi, muuttoliikkeiden voimistuminen ja terveyshaasteiden muuttuminen.

Nurmijärveä koskettavat toki näistä kaikki, mutta erityisesti nostaisin pintaan muuttoliikkeet ja terveyshaasteet. Muuttoliikkeiden osalta meidän on tärkeä pitää huolta, että olemme kiinnostava, houkutteleva ja keskeinen osa kasvavaa metropolialuetta. Terveyshaasteiden näkökulmasta erityisen vahvasti esiin nousevat mielenterveysongelmat ja ikääntymiseen liittyvät sairaudet, sekä mahdollisuudet toimia ennaltaehkäisevästi ja varhaisen puuttumisen keinoin tilanteisiin. Erityisesti siinä tilanteessa, jos sote siirtyy maakunnan järjestettäväksi, on kriittistä, että moniammatillisuus ja rajapinnat kunnan toimintojen kanssa ovat saumattomia.

Kolmantena trendinä Sitra nostaa esiin verkostomaisen vallan voimistumisen. Sitä kuvataan muutoksena moninapaisesta maailmasta monisolmuiseksi. Tässä kehityksessä korostuvat suhteet ja vuorovaikutus toisten kanssa. Kunnille povataan tämän trendin myötä kasvavaa roolia verkostojen solmukohtana.

Tämä trendi vaikuttaa mahdollisesti jo tänä päivänä lisääntyneen osallisuuden ja vuoropuhelun, sekä muun muassa aktiivisten someryhmien kautta. Pidän tätä kehitystä suurena mahdollisuutena siihen, että kuntalaisten oma aktiivisuus lisääntyy ja kunnan rooli mahdollistajana voimistuu. Uskon myös, että trendi voi lisätä avoimuutta, demokratiaa ja uudistaa kuntaa vielä enemmän asukkaidensa yhteisöksi.

Uhkakuvana tämän trendin osalta nähdään, että verkostoituminen muuttuu kuplamaiseksi, mikä johtaa keskustelujen kärjistymiseen. Mielipiteiden kärjistyminen ja mielipidevaikuttamisen voimistuminen voi osaltaan myös lietsoa hämmennystä ja eripuraa, sekä lisätä virheellisen ja värittyneen informaation määrää.

Tulevaisuus on jotain, johon voimme varautua. Mutta ennen kaikkea se on jotain, jota teemme yhdessä ja josta voimme unelmoida yhdessä. Kuulen mielelläni, minkälaisten trendien te näette vaikuttavan Nurmijärven tulevaisuuteen ja miten niihin tulisi suhtautua.

Outi

Aurinko laskee Aleksis Kiven mökin maisemassa

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä