Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Varautumista sähköpulaan

11.11.2022

Tänä syksynä suomalaiset oppivat uuden termin – sähköpula. Fingrid määrittelee sähköpulan seuraavasti:

”Sähköpula katsotaan syntyneeksi, kun sähköntuotanto ja tuonti eivät enää riitä kattamaan kulutusta. Tällöin sähkönkulutusta joudutaan kytkemään irti. Paikalliset jakeluverkonhaltijat suorittavat kulutuksen kytkemisen irti Fingridin ohjeiden mukaisesti siten, että sähkökatkot kestävät kyseisellä alueella enimmillään pari tuntia. Yhteiskunnan kannalta tärkeät toiminnot pyritään aina rajaamaan sähkökatkojen ulkopuolelle. Kuluttajiin kohdistuvat sähkökatkot ovat viimeisimpiä toimenpiteitä, joita sähköpulassa tehdään. Ennen sähkökatkoksia on tehty jo joukko muita toimia, kuten käynnistetty häiriöihin varattuja varavoimalaitoksia.”

Sähköpulatilanne voi syntyä usealla eri tavalla, kuten pitkäkestoisen kylmän pakkasjakson, voimalaitoksen tai sähkön siirtoyhteyden vikaantumisen tai näiden yhdistelmän seurauksena. Sähköpula ajoittuu todennäköisimmin kovimpiin kulutuspiikkeihin. Sähköntarve on yleensä suurimmillaan arkiaamuina klo 7.00-9.00 ja alkuiltaisin klo 16.00-18.00. Sähköpulan riskiä laskee leuto ja tuulinen talvi sekä sähkön käytön väheneminen teollisuudessa ja kotitalouksissa. Sähköpulan syntymiseen voi vaikuttaa vähentämällä sähkönkulutusta edellä mainittuina ajankohtina.

Energiansäästö on pieniä arjen tekoja ja voit aloittaa helposti näistä:

  • Astetta alempi huonelämpötila
  • Astetta kevyempi kaasujalka
  • Astetta lyhyempi suihku
  • Astetta vähemmän viihde-elektroniikkaa
  • Sähkön säästäminen erityisesti huippukulutuksen aikaan eli useimmiten arkipäivien aamu- ja iltapäivän tunteina on ajankohtaista ja tärkeää

Kunta on omalta osaltaan aloittanut hyvissä ajoin varautumisen. Valmiusjohtoryhmä kokoontuu säännöllisesti ja eri toimialat ovat omien valmiussuunnitelmiensa puitteissa huolehtineet valmistautumisesta eri tilanteisiin.

Kunnan teemasivuilta löytyy yleistä tietoa energiansäästöön ja sähköpulaan liittyvissä asioista. Sivuilta löytyy vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin ja siellä voi myös esittää oman kysymyksensä, mikäli itseä askarruttavaan asiaan ei vielä löydy vastausta.

Kunnan palvelut pyritään pitämään mahdollisuuksien mukaan toiminnassa. Tarkemmista toimintaohjeista sähkökatkoihin liittyen tiedotetaan lähiaikoina.

Varhaiskasvatuksen huoltajat ja osa esiopetuksen huoltajista saavat tietoa sähköpulan riskin kasvaessa Päikyn kautta. Esiopetuksen, alkuluokkien ja koulujen huoltajat saavat tiedon Wilman välityksellä. Yläkoululaiset ja Nurmijärven lukion opiskelijat saavat tiedon niin ikään Wilman välityksellä.

Nurmijärven kunta viestii mahdollisesta sähköpulasta sekä kotisivujensa uutisissa että kriisiviestinä. Lisäksi kunta viestii sosiaalisen median tiliensä kautta (Facebook, Twitter, Instagram). Ota tilit seurantaan.

Myös Nurmijärven Sähkö tiedottaa kotisivuillaan, Facebook-tilillään sekä tekstiviestipalvelullaan. Tekstiviestit voi tilata omaan puhelimeen noudattamalla erillistä ohjetta. Huomioithan, että sen henkilön, jonka nimellä sopimukset ovat, tulee tehdä rekisteröityminen.

Joulukuussa järjestetään asukasilta kuntalaisille. Tilaisuudessa kerrotaan paikallisista toimintatavoista ja tapahtumassa on mahdollisuus esittää kysymyksiä sähköpulaan liittyen. Tapahtuma videoidaan ja se on katsottavissa myös jälkikäteen kunnan kotisivuilla. Asukasillasta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Nurmijärveläiset ovat jo hienosti ottaneet energian säästön huomioon arjessaan. Kantaverkkoyhtiö Fingridin mukaan sähkönkulutus laski lokakuussa 7% verrattuna vuoden takaiseen.  Pelkkä lämpötila ei selitä sähkönkulutuksen vähennystä. Tulevina kuukausina tarve säästää sähkönkulutusta jatkuu ja sähkön huippukulutusjaksojen aikana kipakoina pakkaspäivinä tämä on entistä tärkeämpää.

Nurmijärven kunta on mukana astetta alemmas kampanjassa. Olemme laskeneet toimitilojen huonelämpötiloja, sekä käynnistäneet toimitiloissamme arkisia sähkönsäästötoimia. Olemme myös saaneet hyviä vinkkejä mm. valoista, joita on nähty palavan tarpeettomina toimipisteissämme. Kiitos niistä. Kaikkea valaistusta ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista sammuttaa paitsi turvallisuussyistä, myös siksi, että uudenlainen teknologia on tehnyt valaistuksesta monissa kohteissamme varsin energiatehokasta.

Alueen suuremmille energiankäyttäjille vinkiksi myös, että Fingrid on joulukuussa ottamassa käyttöön uuden yrityksille ja julkiselle sektorille suunnatun, vapaaehtoisuuteen pohjautuvan sähköjärjestelmän tuki -menettelyn sähköpulatilanteiden ehkäisemiseksi. Tavoitteena on saada sähköpulan uhatessa kaikki joustopotentiaali käyttöön. Menettelyn piiriin haetaan esimerkiksi teollisuuden kysyntäjoustoa ja kiinteistöjen varavoimakoneita. Fingrid järjestää aiheesta webinaarin 17.11.

Kunnan ensimmäinen tiedote sähköpulaan varautumisesta on julkaistu tänään ja sen voi lukea täältä.

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä