Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Teknisen puolen osaajat huomio!

21.2.2020

Oletko koskaan miettinyt mitä kaikkia työtehtäviä kuntasektori tarjoaa? Monille tulee ensimmäiseksi mieleen opettajat, lastenhoitajat tai sairaanhoitajat. Mutta siinäpä on vasta murto-osa totuudesta.

Nurmijärven kokoisessa kunnassa, jossa Sote-henkilöstön (600 henkilöä) siirryttyä kuntayhtymälle, on kaikkiaan 1800 työntekijää ja tähän joukkoon mahtuu yli 200 eri ammattinimikettä. Huikea määrä erilaisia mahdollisuuksia olla tekemässä parempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa, tuottaa maailman tärkeimpiä palveluita ja tehdä työtä, jolla on merkitystä.

Kuntasektori elää nyt suurten ikäluokkien murrosvaihetta ja paljon mielenkiintoisia tehtäviä avautuu jatkuvasti eri puolilla Suomea. Murrosvaihe on myös otollinen hetki uudistaa ja päivittää kuntasektorin työelämäkäytäntöjä tämän ajan tarpeita vastaaviksi. Nyt kannattaa siis olla erityisen kiinnostunut juuri kuntasektorin töistä.

Kuntasektorin palkkakilpailukyvyn heikkoudet ovat kiistämätön tosiasia. Mutta – muistitko esimerkiksi sitä, että kun pääsääntöisesti lomalla lomapäiviä kuluu kuusi päivää viikossa, koska lauantai kuluttaa vuosilomaa, kunta-alalla vuosilomaa kuluu viikossa vain viisi päivää, kun lauantaita ei lasketa mukaan?

Nurmijärven kunnassa on vuosittain auki toista sataa mielenkiintoista ja innostavaa työtehtävää. Parhaillaan haemme erityisesti teknisen puolen osaajia. Tsekkaahan huviksesi avoimet tehtävät ja pistä hakemusta tulemaan, jos olet etsimämme henkilö – tai sanaa kiertämään, josko tiedossasi olisi kaipaamamme osaaja.

Rakennuttajainsinööri, tarkastusrakennusmestarin, toimitusinsinöörin ja paikkatietoinsinöörin tehtäviin hakuaika päättyy 28.2. Lisätietoja ja hakuohjeet löytyvät Nurmijärven kunnan rekrytointisivuilta.

Rakennuttajainsinööriä haemme kehittämään kunnan toimitilojen uudis- ja korjausrakentamista. Tehtävä on varsin mielenkiintoinen, sillä kunta omistaa noin 200 kiinteistöä ja vuoden 2020 talonrakennusinvestointimme ovat noin 16 miljoonaa euroa.

Tarkastusrakennusmestarin tehtävään haetaan innovatiivista työotetta ja yhteistyökykyä omaavaa rakennusalan ammattilaista. Työnkuvana on vastata erilaisista valvonta- ja ohjaustehtävistä mm. lupapäätöksissä vaaditut katselmukset, lupiin liittyvät suunnitelmat, arviot, lausunnot ja rakentamisen neuvonta.

Toimitusinsinööriä haetaan maanmittausinsinöörin koulutustaustalla ja tehtäviin kuuluvat mm. kiinteistömitoitusten suorittaminen ja yksityistieavustusten valmistelutehtävät.

Paikkatietoinsinööriksi etsimme maanmittausalan insinöörin tutkinnon tai muun soveltuvan tutkinnon omaavaa henkilöä. Vastuualueena tehtävässä on kuntarekisteri- ja paikkatietojärjestelmä, ohjelmistojen suunnittelu-, ylläpito- ja kehittämistehtävät sekä henkilöstön kouluttaminen.

24.2. avataan haku rakennuttajapäällikön, sisäilma-asiantuntijan, ympäristöasiantuntijan, ja liikennesuunnittelijan tehtäviin. Näiden osalta hakuaika kestää 18.3. saakka. Näistä tehtävistä lisätietoja ja hakuohjeet avautuvat kunnan sivuille 24.2.

Rakennuttajapäällikön tehtävään haemme ylemmän teknisen tutkinnon, sekä rakennuttamiskokemuksen omaavaa, kehityshakuista ja vuorovaikutuskykyistä henkilöä. Arvostamme hyvää talotekniikan osaamista sekä rakentamistalouden tuntemusta ja julkisen hankintamenettelyn hallintaa. Lisäksi toivomme innostavaa otetta, esimiestyössä annettuja näyttöjä sekä sujuvaa kirjallista ja suullista viestintätaitoa.

Sisäilma-asiantuntijaksi etsimme teknisen alan tutkinnon suorittanutta henkilöä. Työtehtäviin kuuluu mm. toimiminen asiantuntijana vuosikunnossapidon toteuttamisessa sekä investointiprojektien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lisäksi sisäilma-asiantuntija vastaa sisäilmatutkimusten tilaamisista, raportoinneista ja viestinnästä yhdessä muun organisaation kanssa. Hän myös hankkii, ohjaa ja valvoo sisäilmatutkimuksiin liittyviä konsultointipalveluja ja tekee kiinteistöjen sisäilman parantamiseen liittyviä ratkaisuja.

Ympäristöasiantuntijaa haemme hulevesiasioiden asiantuntija- ja koordinointitehtäviin sekä teknisen keskuksen energiatehokkuuden ja muiden ympäristöohjelmien koordinointitehtäviin. Lisäksi tehtäviin kuuluu mm. pilaantuneiden ja ylijäämämaiden lupa- ja hankevalmistelua, ympäristöviranomaisyhteistyötä sekä sidosryhmäyhteistyötä ympäristöasioissa vieraslajeja unohtamatta. Tehtävänkuva tarkentuu valitun henkilön kokemuksen ja osaamisen mukaan.

Liikennesuunnittelijaksi haemme insinööritutkinnon omaavaa yhteistyökykyistä ja asiakasmyönteistä henkilöä, jolla on hyvä tekninen osaaminen. Toimenkuvaan kuuluu mm. kunnan joukkoliikenneasioiden hoitaminen, liikenteenohjauksen ja liikenneturvallisuuteen liittyvä suunnittelu sekä asiakaspalvelu. Toimit liikennejärjestelmän ja –tekniikan asiantuntijana yleiskaava- ja asemakaavahankkeissa sekä osallistut niistä laadittaviin liikenneselvityksiin ja toimit liikenneasioiden asiantuntijana sekä kunnan edustajana eri liikenneasioiden työryhmissä.

Nurmijärven kunnan avoimet työpaikat >>

Työntekijät päät vastakkain

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä