Nurmijärven blogi

Kunnanjohtajalta

Kunnanjohtajalta

Sitä saat, mitä mittaat

14.6.2019

14.6.2019 

Andy McCoyn sanotaan todenneen, että: ”sun pitää varoo, mitä sä haluut, koska sä voit saada sen”. Ajatus taitaisi sopia myös mittaamiseen: ”kandee varoo, mitä mittaat…” Tiedänpä yhdenkin paikan, jossa jotkut tahot mittasivat työtehoa puheenvuorojen määrällä tai läsnäolonapin painalluksella… mutta eipä siitä sen enempää.

Keskiviikon valtuustossa (12.6.2019) puhuttiin useaan otteeseen johtamisesta, tavoitteista ja mittaamisesta. Käsittelyssä olivat tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä Nurmijärven kestävän kasvun ohjelma (NUUKA) joista keskustelut juonsivat juurensa. Kuntasektorilla strateginen johtaminen alkaa olla jo arkea, mutta toimeenpanoon ja seurantaan liittyvät työkalut ovat vielä lapsen kengissä. Ollaan vielä aika kaukana siitä, että pitäisi varoa mitä mitataan. Kunnan toimintaa on eri keinoin saatava mitattavammaksi, ohjattavammaksi ja seurattavammaksi.

Tämänhetkinen toimintatapa on Nurmijärvellä ollut, että strategisia tavoitteita on purettu talousarvion yhteydessä sitoviksi toiminnallisiksi tavoitteiksi, joille on asetettu mittarit ja arviointitapa. Nykyisellään konkreettisia mittareita on melko vähän ja suuri osa tavoitteista on esitetty erilaisten ohjelmien muodossa.

Nurmijärven kunnan toimialoilla on jo jonkin aikaa ollut työn alla palveluperusteisen johtamisjärjestelmän laadinta, jonka yhtenä tavoitteena on, että pystymme erittelemään palvelutuotteemme ja saamme laskettua kunnan tuotteiden kustannukset siten, että pääsemme johtamaan nykyistä paremmin kustannuskehitystä. Tämä tulee parantamaan taloudellisten tavoitteiden johtamista. Tarkoitus on edetä niin, että malli saadaan käyttöön ensi vuoden aikana.

Tarvitsemme kuitenkin myös muita mittareita, kuin talouslukuja. Syksyksi on sovittu pidettäväksi mittarityöpajoja, joiden pohjalta strategia pystytään konkretisoimaan entistä selkeämpiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista seuraaviin mittareihin.

Nurmijärven 2018 valmistunut strategia on osoittanut mainioksi suunnannäyttäjäksi, mutta jotta voimme saada strategisten tavoitteiden toteutumisen näkyvämmäksi ja johdettavammaksi, tarvitsemme uudenlaista raportointia ja tarkoitukseen sopivia työkaluja.

Jotkut kunnat, kuten vaikkapa Hämeenlinna, ovat rakentaneet strategian ympärille sähköisen seurantatyökalun, josta voi kuka tahansa nähdä, mihin suuntaan mittarit osoittavat ja miten kaukana tavoitteista ollaan.

Mitäs tuumaatte? Olisiko tässä ideaa meillekin?

Outi

 

Blogin etusivulle

 

Takaisin listaukseen

Kirjoittaja on Nurmijärven kunnanjohtaja Outi Mäkelä

Kunnanjohtaja Outi Mäkelä